Unit 6.2

Past Simple of Irregular Verbs

Tenses

Простий Минулий [Past Simple] – це час, який вживається для вираження ситуацій, подій і дій які відбулися у минулому і зараз закінчилися.

Багато поширених дієслів мають Irregular Past Forms.

EXTRA: Past Simple = Простий Минулий; Irregular Past Forms = неправильні форми минулого часу.

Нижче можете побачити список найбільш поширених Irregular Verbs:

Verb Past Simple
become became
break broke
bring brought
buy bought
do did
draw drew
drink drank
eat ate
feel felt
find found
go went
have had
hear heard
keep kept
read read
run ran
say said
see saw
teach taught
write wrote
  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Немає правила, щоб пояснити як отримати форму минулого часу цих дієслів. Irregular Verbs вживаються так як правильні дієслова у Past Simple але кожне дієслово має особливу форму яку потрібно вивчити напам’ять.

Ми вживаємо Past Simple коли хочемо розповісти про ситуації, які відбулися у минулому і зараз закінчилися. Є багато дієслів котрі є Irregular у минулому.

Наприклад:
— “I wrote a letter to my favourite writer.” – “I writed a letter to my favourite writer. = Дієслово write змінюється на wrote у цьому реченні тому що воно Irregular дієсловом.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] який показує його вживання у контексті.

License

English Grammar A1 Level for Ukrainian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book