Unit 4.1

Indefinite Articles


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Articles відносяться до групи слів які називаються Determiners і зазвичай  їх можна побачити перед іменниками або прикметниками. По суті є два види артиклів: означені та означені.

Ми вживаємо Indefinite Articles щоб розповісти про неконкретні речі або загальні категорії.

EXTRA: Articles = Артиклі; Determiners = Визначники; Definite = означені; Indefinite Articles = Неозначені Артиклі.

Form

В англійській мові є два Indefinite Articles “a / an” і вибираємо котрий вжити згідно до першої літери такого слова (приголосна або голосна).

 • A: Ми вживаємо a якщо іменник починається з приголосної (em>b, c, d, f, g, j, k…).
 • An: Ми вживаємо an якщо іменник починається з голосної (a, e, i, o, u).

Example

 • I am a doctor.
  I am an engineer.
 • She has got a pear.
  She has got an apple.
 • We saw a huge elephant in the street.
  We saw an elephant in the street.

Use

Ми вживаємо Indefinite Article перед іменниками однини. Нижче можна прочитати основні відмінності між A і An:

 • A: Ми вживаємо a якщо іменник починається з приголосної (b, c, d, f, g, j, k etc.).
 • An: Ми вживаємо an якщо іменник починається з голосної (a, e, i, o, u.).

Як правило, Indefinite Articles вживаються для позначення речей невідомих як для оратора, так і для письменника.

Summary

Indefinite Articles (“a” і “an”) є визначниками і вживаються для того щоб розповісти про неконкретні речі або загальні категорії. are determiners and are used to talk about non-specific things or general categories. Вони знаходяться перед іменниками або прикметниками.

Ми зазвичай вживаємо  “a” коли іменник наступного артикля починається з приголосної і “an” коли він починається з голосної.

Наприклад:
— “There’s a tourism office behind the corner.” = Ми вживаємо a перед a t- тому що це є приголосна.
— “There’s an information office behind the corner.” = Ми вживаємо an перед an i- тому що це є голосна.

У цих прикладах ми повинні вживати Indefinite Articles, тому що ми хочемо розповісти про щось загальне, яке ніколи не було згадано раніше.

NOTE: Indefinite Articles вживається тільки перед одниною іменників і прикметників.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] що показує його використання у контексті.

More exercises

Exercises


License