Unit 3.1

Countable and Uncountable Nouns

Introduction

Countable Nouns -це іменники які розглядаються як окремі обєкти які можна порахувати.

І навпаки, Uncountable Nouns відносяться до речей які ми розглядаємо як “велику кількість”, а не як окремі обєкти, наприклад, рідини та інші матеріали без певних меж. Ви не можете порахувати кількість цих речей і тому вони визначаються як незлічувальні іменники.

EXTRA: Countable Nouns = Злічувальні іменники; Uncountable Nouns = Незлічувальні іменники.

Form

Countable Nouns

Відносяться до окремих обєктів. Зі злічувальними іменниками, можна вживати невизначені артиклі і числівники. Злічувальні іменники мають форми однини і множини.

Uncountable Nouns

Відносяться до речей які ми розглядаємо як “велику кількість” а не як окремі обєкти. Із незлічувальними іменниками, не можна вживати невизначений артикль (a/an) або числівники. Незлічувальні іменники є здебільшого у формі однини без множини або у формі множини без однини.

Example

Countable nouns

 • I have a dog at home.
 • He is so rich that he owns five houses.
 • We want to play a tennis match.

Uncountable nouns

 • His advice was very important. / His advices were very important.
 • There is information in this guide. / There are informations in this guide.
 • I have some news about Bulgaria. / I have a new about Bulgaria.

Use

Нижче можна побачити основні відмінності між Countable і Uncountable Nouns:

Countable Nouns:

 • є окремими обєктами;
 • можуть бути порахованими;
 • можуть переважати невизначеними артиклями.

Uncountable Nouns:

 • є об’єктами які вважаються великою кількістю;
 • не можуть бути порахованими;
 • не можуть переважати невизначеними артиклями;
 • зазвичай іменники в однині без множини (порада, багаж, інформація, енергія, меблі, домашня робота, гроші тощо) або іменники в множині без однини (новини, продукти, одяг, подяка, турбота тощо).

Summary

 Countable Nouns відносяться до окремих об’єктів які можна порахувати. Вони можуть переважати невизначеним артиклем. (наприклад, a dog, five houses).

Uncountable Nouns відносяться до об’єктів які вважаються великою кількістю і не можна порахувати їх. Не можна вживати невизначений артикль із незлічувальними іменниками.
Вони зазвичай не мають форми однини і множини але лише однина без множини або множина без однини. (наприклад, money, advice).

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] , що показує його використання у контексті.

More exercises

License