Unit 6.1

Past Simple Interrogative

Tenses

Простий Минулий [Past Simple] – це час, який вживається для вираження ситуацій, подій і дій які відбулися у минулому і зараз закінчилися.

Запитальна форма вживається для того, щоб задавати питання про минуле. 

Past Simple як правильних так і неправильних дієслів у Запитальній формі має таку структуру:
Did + subject + verb + …?  (“did” is the past form of the verb “do”).

Did Subject Verb Question
Mark
Did I work ?
Did you work ?
Did he work ?
Did she work ?
Did it work ?
Did we work ?
Did you work ?
Did they work ?

*Питання і заперечення неправильних дієслів мають таку саму структуру правильних дієслів

  1. Did I bake delicious biscuits yesterday?
  2. Did he study a lot for the exams?
  3. Did she do any exercise last Monday?
  4. Did they travel around the world last year?

Ми вживаємо Past Simple для того щоб задати питання про:

  • короткі, завершені дії і події які відбулися;
  • довгі, завершені ситуації які відбулися;
  • повторювані події і звички які були у минулому;
  • минулі події і ми вживаємо такі вираження для часу як: два тижні тому, минулого року, у 2010, вчора тощо.

Ми вживаємо Past Simple коли хочемо розповісти про ситуації які відбулися у минулому і завершилися у даний момент. При вираженні у Запитальній формі, ми можемо вживати його для утворення питань.

Past Simple у Запитальній формі має таку структуру:
Did + subject + verb + …?  (e.g. Did you travel?) (“did” is the past form of the verb “do”).

Наприклад:
— “Did you travel?” = Ми вживаємо Past Simple i у Запитальній формі для того щоб задати питання про минулу подію.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі  [Example] який показує його вживання у контексті.

License

English Grammar A1 Level for Ukrainian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book