Unit 6.1

Minulý čas prostý v tázacím tvaru

Introduction

Minulý čas prostý [past simple] je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, událostech a dějích, které se odehrály v minulosti.

Použitím slovesa v tázacím tvaru tohoto času se ptáme na něco ohledně podmětu.

Form

Struktura minulého času prostého v tázacím tvaru u pravidelných i nepravidelných* sloves má tuto podobu:
Did + subject + verb + …?

  • Did je minulý tvar slovesa do.
Did Subject Verb Question
Mark
Did I work ?
Did you work ?
Did he work ?
Did she work ?
Did it work ?
Did we work ?
Did you work ?
Did they work ?

*V tázacím a záporném tvaru mají nepravidelná slovesa stejnou formu jako pravidelná.

Example

  1. Did I plant some trees yesterday?
  2. Did study about plants for the exams?
  3. Did the school decide that all students should do exercise?
  4. Did they travel all over the place?

Use

Minulý čas prostý v tázacím tvaru používáme, když se ptáme na:

  1. Děje, situace a události, které se odehrály a skončily v minulosti;
  2. Opakující se události a zvyky, které byly součástí minulosti;
  3. Uplynulé události a také s časovými výrazy typu: two weeks agolast yearin 2010yesterday

Summary

Minulý čas prostý [past simple] v tázacím tvaru používáme, když se ptáme na situace, které se odehrály a skončily v minulosti.

Když používáme minulý čas prostý v tázacím tvaru, začínáme did, po kterém následuje podmět a sloveso v základním tvaru (věta je ukončena otazníkem).

Například:
— „Did they work on an important project yesterday?“ = Tato věta je v minulém čase prostém v tázacím tvaru, takže začneme did a použijeme sloveso to work v základním tvaru (work).

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises