Unit 6.1

Past Simple Interrogative

Tenses

Past Simple je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o událostech, které se odehrály v minulosti.

Vyjádřeno v Tázacím tvaru, sloveso popírá něco ohledně podmětu.

EXTRA: Past Simple = Minulý čas prostý.

Past Simple v tázacím tvaru jak pravidelných, tak nepravidelných sloves má následující formu:
Did + subject + verb + …?

  • Did” je minulý tvar slovesa do.
DidSubjectVerbQuestion
Mark
DidIwork?
Didyouwork?
Didhework?
Didshework?
Diditwork?
Didwework?
Didyouwork?
Didtheywork?

*Otázky a záporné věty nepravidelných sloves mají stejnou formu jako pravidelná slovesa.

  1. Did I bake delicious biscuits yesterday?
  2. Did he study a lot for the exams?
  3. Did she do any exercise last Monday?
  4. Did they travel around the world last year?

Past Simple používáme, když mluvíme o:

  • Aktivitách, situacích a událostech, které se odehrály a skončily v minulosti;
  • Opakujících se událostech a zvycích, které se odehrály v minulosti;
  • Uplynulých událostech, když použijeme jeden z následujících výrazů: Two weeks ago, last year, in 2010, yesterday, atd.

Past Simple používáme, když mluvíme o situacích, které se odehrály v minulosti. Vyjádřeno v Tázacím tvaru, sloveso se ptá na něco ohledně podmětu

Past Simple v jeho Tázacím tvaru má následující formu:
Did + subject + verb + …? (e.g. Did you study?) (“did” je minulý tvar slovesa “do”).

Například:
— „Did you study?“ = Používáme Past Simple v tázacím tvaru když se ptáme na uplynulé události.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book