Unit 6.2

Infinitiv

Introduction

Infinitiv [infinitive] je základní tvar slovesa, který používáme pro vytváření jiných slovesných časů.

Form

Existují dva druhy infinitivu:

  • Infinitiv bez to [zero infinitive] je tvořen pouze slovesem v základní podobě (work).
  • Infinitiv s to [to-infinitive] je tvořen to a slovesem v základní podobě (to work).

Example

Infinitiv bez to

  • I can listen to music all day.
  • He can dance really well.
  • They can go to the circus.

Infinitiv s to

  • I asked him to teach me to read.
  • She loves to visit the cathedral.
  • We hope to find the information office.

Use

Infinitiv bez to a infinitiv s to používáme jako základ pro tvoření jiných gramatických časů.

Summary

Infinitiv [infinitive] je základní tvar slovesa. Můžeme jej rozdělit na:

  • Infinitiv bez to [zero infinitive]: sloveso v základní podobě.
  • Infinitiv s to [to-infinitive]: sloveso v základní podobě, kterému předchází to.

Například:
— „She can play football.“
— „You love to play football.“

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises

External link to Infinitiv exercises (36).
License