Unit 9.1

Přídavná jména ukazovací

Introduction

Přídavná jména [adjectives] jsou determinanty, které mohou ve větě stát na dvou různých pozicích a modifikují či popisují určitou osobu či věc. 

Přídavná jména ukazovací [demostrative adjectives] používáme, když umisťujeme předměty v prostoru a určujeme jejich polohu.

Form

Přídavná jména ukazovací stojí před podstatnými jmény a uvádějí je. Před přídavnými jmény ukazovacími nepoužíváme členy ani jiné determinanty.

Přídavná jména ukazovací jsou tato:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Blízko

  • This car belongs to my father (jednotné číslo).
  • These shoes are too big for me (množné číslo).

Daleko

  • That boy is from Turkey (jednotné číslo).
  • Those boxes over there are very heavy (množné číslo).

Use

Přídavná jména ukazovací používáme, když umisťujeme předměty v prostoru a určujeme jejich polohu v souvislosti s jejich vzdáleností od mluvčího:

  • Blízko: používáme this (jednotné číslo) a these (množné číslo) pro věci a osoby, které se nacházejí blízko mluvčího (tady [here]).
  • Daleko: používáme that (jednotné číslo) a those (množné číslo) pro věci a osoby, které jsou daleko (tam [there]).

POZNÁMKA: Přídavná jména ukazovací jsou ve skutečnosti determinanty, ale ve slovnících a učebnicích gramatiky se o nich obvykle mluví jako o přídavných jménech.

Summary

Přídavná jména ukazovací [demonstrative adjectives] používáme před podstatnými jmény, když vyjadřujeme polohu určitého předmětu v souvislosti s jeho vzdáleností od mluvčího.

Existují dvě možné pozice předmětu v souvislosti s vzdáleností od mluvčího:

  • Když se předmět nachází blízko, používáme this pro podstatná jména v jednotném čísle a these pro ta v množném čísle.
  • Když se předmět nachází daleko, používáme that pro podstatná jména v jednotném čísle a those pro ta v množném čísle.

Například:
— „This apple pie is delicious!“ = Jablečný koláč je blízko mluvčího.
— „These apples are delicious!“ = Jablka jsou blízko mluvčího.
— „That apple pie looks delicious!“ = Jablečný koláč je daleko od mluvčího.
— „Those apples look delicious!“ = Jablka jsou daleko od mluvčího.

Nepleťte si přídavná jména ukazovací s ukazovacími zájmeny, které nahrazují podstatné jméno a umožňují nám předejít jeho opakování. Mají stejné tvary, ale ve větě plní jiné funkce.

Například:
— „This apple pie seems delicious!“ = Použijeme ukazovací přídavné jméno this pro znázornění vzdálenosti jablečného koláče a k uvedení podstatného jména.
♦ „This seems delicious!“ = Použijeme zájmeno this pro znázornění vzdálenosti něčeho a pro předejití opakování podstatného jména.

POZNÁMKA: Před přídavnými jmény ukazovacími nepoužíváme determinanty, vzhledem k tomu, že ona sama jsou jedním z druhů determinantů.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises