Unit 9.1

Přídavná jména ukazovací


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Přídavná jména [adjectives] jsou determinanty, které mohou ve větě stát na dvou různých pozicích a modifikují či popisují určitou osobu či věc. 

Přídavná jména ukazovací [demostrative adjectives] používáme, když umisťujeme předměty v prostoru a určujeme jejich polohu.

Form

Přídavná jména ukazovací stojí před podstatnými jmény a uvádějí je. Před přídavnými jmény ukazovacími nepoužíváme členy ani jiné determinanty.

Přídavná jména ukazovací jsou tato:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Blízko

  • This car belongs to my father (jednotné číslo).
  • These shoes are too big for me (množné číslo).

Daleko

  • That boy is from Turkey (jednotné číslo).
  • Those boxes over there are very heavy (množné číslo).

Use

Přídavná jména ukazovací používáme, když umisťujeme předměty v prostoru a určujeme jejich polohu v souvislosti s jejich vzdáleností od mluvčího:

  • Blízko: používáme this (jednotné číslo) a these (množné číslo) pro věci a osoby, které se nacházejí blízko mluvčího (tady [here]).
  • Daleko: používáme that (jednotné číslo) a those (množné číslo) pro věci a osoby, které jsou daleko (tam [there]).

POZNÁMKA: Přídavná jména ukazovací jsou ve skutečnosti determinanty, ale ve slovnících a učebnicích gramatiky se o nich obvykle mluví jako o přídavných jménech.

Summary

Přídavná jména ukazovací [demonstrative adjectives] používáme před podstatnými jmény, když vyjadřujeme polohu určitého předmětu v souvislosti s jeho vzdáleností od mluvčího.

Existují dvě možné pozice předmětu v souvislosti s vzdáleností od mluvčího:

  • Když se předmět nachází blízko, používáme this pro podstatná jména v jednotném čísle a these pro ta v množném čísle.
  • Když se předmět nachází daleko, používáme that pro podstatná jména v jednotném čísle a those pro ta v množném čísle.

Například:
— „This apple pie is delicious!“ = Jablečný koláč je blízko mluvčího.
— „These apples are delicious!“ = Jablka jsou blízko mluvčího.
— „That apple pie looks delicious!“ = Jablečný koláč je daleko od mluvčího.
— „Those apples look delicious!“ = Jablka jsou daleko od mluvčího.

Nepleťte si přídavná jména ukazovací s ukazovacími zájmeny, které nahrazují podstatné jméno a umožňují nám předejít jeho opakování. Mají stejné tvary, ale ve větě plní jiné funkce.

Například:
— „This apple pie seems delicious!“ = Použijeme ukazovací přídavné jméno this pro znázornění vzdálenosti jablečného koláče a k uvedení podstatného jména.
♦ „This seems delicious!“ = Použijeme zájmeno this pro znázornění vzdálenosti něčeho a pro předejití opakování podstatného jména.

POZNÁMKA: Před přídavnými jmény ukazovacími nepoužíváme determinanty, vzhledem k tomu, že ona sama jsou jedním z druhů determinantů.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License