Unit 5.1

Would: Modální sloveso vyjadřující schopnost


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modální sloveso [modal verb] je typ pomocného slovesa [auxiliary (helping) verb], které samo o sobě nemá žádný význam, ale modifikuje plnovýznamové sloveso, mění jeho význam a poskytuje nám více informací o činnosti, kterou toto vyjadřuje.

Sloveso would je modální sloveso, které se používá k vyjádření ochoty v minulosti, zdvořilých žádostí, preferencí/přání a pozvání.

Form

Modální sloveso would se používá jako pomocné sloveso a má tři tvary:

Kladný tvar

V kladném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + would + verb + …

  • Zkrácený tvar kladného tvaru would je ’d.
Subject would Verb
I would work
You would work
He would work
She would work
It would work
We would work
You would work
They would work

Záporný tvar

V záporném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + would + not + verb + …

  • Zkrácený tvar záporného tvaru je wouldn’t.
Subject would + not Verb
I would not work
You would not work
He would not work
She would not work
It would not work
We would not work
You would not work
They would not work

Tázací tvar

V tázacím tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Would + subject + verb + …?

Would Subject Verb Question Mark
Would I work ?
Would you work ?
Would he work ?
Would she work ?
Would it work ?
Would we work ?
Would you work ?
Would they work ?

Example

 1. Nabídky a pozvání
  • Would you like to come to my cousin’s party?
 2. Zdvořilé žádosti
  • Would you open the window, pleaseIt’s hot today.
 3. Preference/přání
  • I would like to have some coffee.
 4. Ochota v minulosti
  • She would stay with her Grandma during the summer. 
  • She wouldn’t stay in the city during summer.
  • Would she stay in the countryside during summer?

Use

Would používáme, když vyjadřujeme:

 1. Nabídky a pozvání: když něco nabízíme nebo někoho zveme;
 2. Zdvořilé žádosti: když o něco žádáme zdvořilým způsobem;
 3. Preference/přání: když mluvíme o preferencích či přáních;
 4. Ochota v minulosti: když jsme byli schopni něco udělat v minulosti.

Summary

Modální sloveso [modal verb] would vyjadřuje nabídky a pozvání, zdvořilé žádosti, preference/přání a ochotu v minulosti.

Můžeme jej použít v jeho různých tvarech:

 • Kladný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje would a sloveso.
 • Záporný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje would not a sloveso.
 • Tázací tvar: Začínáme would, po kterém následuje podmět a sloveso (věta je ukončena otazníkem).

Například:
— Kladný tvar: „She would play the piano.“
— Záporný tvar: „She wouldn’t play the piano.“
— Tázací tvar: „Would she play the piano?

POZNÁMKA: Tvar slovesa je vždy stejný, dokonce i ve třetí osobě jednotného čísla.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License