Unit 5.1

Would: Modální sloveso vyjadřující schopnost

Modal Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Modální sloveso [modal verb] je typ pomocného slovesa [auxiliary (helping) verb], které samo o sobě nemá žádný význam, ale modifikuje plnovýznamové sloveso, mění jeho význam a poskytuje nám více informací o činnosti, kterou toto vyjadřuje.

Sloveso would je modální sloveso, které se používá k vyjádření ochoty v minulosti, zdvořilých žádostí, preferencí/přání a pozvání.

Form

Modální sloveso would se používá jako pomocné sloveso a má tři tvary:

Kladný tvar

V kladném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + would + verb + …

  • Zkrácený tvar kladného tvaru would je ’d.
SubjectwouldVerb
Iwouldwork
Youwouldwork
Hewouldwork
Shewouldwork
Itwouldwork
Wewouldwork
Youwouldwork
Theywouldwork

Záporný tvar

V záporném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + would + not + verb + …

  • Zkrácený tvar záporného tvaru je wouldn’t.
Subjectwould + notVerb
Iwould notwork
Youwould notwork
Hewould notwork
Shewould notwork
Itwould notwork
Wewould notwork
Youwould notwork
Theywould notwork

Tázací tvar

V tázacím tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Would + subject + verb + …?

WouldSubjectVerbQuestion Mark
WouldIwork?
Wouldyouwork?
Wouldhework?
Wouldshework?
Woulditwork?
Wouldwework?
Wouldyouwork?
Wouldtheywork?

Example

 1. Nabídky a pozvání
  • Would you like to come to my cousin’s party?
 2. Zdvořilé žádosti
  • Would you open the window, pleaseIt’s hot today.
 3. Preference/přání
  • I would like to have some coffee.
 4. Ochota v minulosti
  • She would stay with her Grandma during the summer. 
  • She wouldn’t stay in the city during summer.
  • Would she stay in the countryside during summer?

Use

Would používáme, když vyjadřujeme:

 1. Nabídky a pozvání: když něco nabízíme nebo někoho zveme;
 2. Zdvořilé žádosti: když o něco žádáme zdvořilým způsobem;
 3. Preference/přání: když mluvíme o preferencích či přáních;
 4. Ochota v minulosti: když jsme byli schopni něco udělat v minulosti.

Summary

Modální sloveso [modal verb] would vyjadřuje nabídky a pozvání, zdvořilé žádosti, preference/přání a ochotu v minulosti.

Můžeme jej použít v jeho různých tvarech:

 • Kladný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje would a sloveso.
 • Záporný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje would not a sloveso.
 • Tázací tvar: Začínáme would, po kterém následuje podmět a sloveso (věta je ukončena otazníkem).

Například:
— Kladný tvar: „She would play the piano.“
— Záporný tvar: „She wouldn’t play the piano.“
— Tázací tvar: „Would she play the piano?

POZNÁMKA: Tvar slovesa je vždy stejný, dokonce i ve třetí osobě jednotného čísla.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book