Unit 10.1

Vztažná zájmena

Introduction

Zájmena [pronouns] jsou slova, která se používají, abychom předešli opakování podstatného jména.

Vztažná zájmena [relative pronouns] používáme k uvedení vztažných vět.

Form

Vztažná zájmena používáme k definování či identifikování podstatného jména, podle kterého se řídí. Obvykle stojí po podstatném jméně a mohou se vztahovat jak k jednotnému, tak k množnému číslu, bez rozdílu mezi mužským a ženským rodem. Uvádějí vedlejší (či vztažné) věty a připojují je k hlavním větám.

Vztažná zájmena odkazují na osoby nebo věci a nahrazují podmět vyjádřený v hlavní větě, aby se předešlo jeho opakování ve vztažné větě. Hlavní vztažná zájmena pro osoby a věci jsou: which, who a that.

Example

Which

  • We are waiting at the bus stop, which is near the supermarket.
  • She is an air hostess for the airline which Mary works for.
  • We are going on a train which has free internet.

Who

  • I am the one who parked the car.
  • He is the man who went by foot.
  • They are the men who carried out suitcases.

That

  • I bought the mobile phone that you told me about.
  • The ship that I went on yesterday was great.
  • These are the streets that were designed by my friend.

Use

Vztažná zájmena which, who a that používáme k identifikaci osob a věcí a k dodání druhotných/doplňkových informací o nich.

Which také používáme, abychom předešli opakování that (berte v potaz, že někdy toto zájmeno můžeme vynechat).

Použití vztažných zájmen pro osoby a věci:

Relative Pronouns People Things
Which x
Who x
That

 

Summary

Vztažná zájmena [relative pronouns] používáme pro uvedení vztažných vět. Odkazují na osoby nebo věci a nahrazují podmět vyjádřený v hlavní větě, aby se předešlo jeho opakování ve vztažné větě.

Obvykle stojí po podstatném jméně a mohou se vztahovat jak k jednotnému, tak k množnému číslu, bez rozdílu mezi mužským a ženským rodem.

Jsou to: which (pro věci), who (pro osoby) a that (pro věci i pro osoby).

Například:
— „This is the restaurant which has an Italian menu.“ = Použijeme which, protože podstatné jméno restaurant je věc.
— „The man who owns this restaurant is Italian.“ = Použijeme who, protože podstatné jméno man se vztahuje k osobě.
— „The man that owns this restaurant is Italian.“ / „This is the restaurant that has an Italian menu.“ = That může odkazovat jak na osoby, tak na věci.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises


License