Unit 10.1

Relative Pronouns

Pronouns

Pronouns jsou slova, kterými předcházíme zbytečnému opakování podstatného jména. V anglickém jazyce je rozlišujeme podle čísla (jednotné, množné) a rodu (mužský, ženský, střední).

Relative Pronouns uvádějí vztažné věty. Odkazují na osoby či předměty tím, že nahradí podmět vyjádřený v hlavní části souvětí a tím zamezí jeho zbytečnému opakování.

EXTRA: Pronouns = Zájmena; Relative Pronouns = Vztažná Zájmena.

Zde vidíme seznam Relative Pronouns:

Relative PronounsPeopleThings
Whichx
Whox
That
 • Which
  • I had a banana yesterday, which is my favorite fruit.
  • She is a waitress at the restaurant at which Mary works.
  • We are going to a library which has free internet.
 • Who
  • I am the one who prepared lunch.
  • He is the man who cooked our dinner.
  • They are the teachers who work at his school.
 • That
  • I bought the red wine that you told me about.
  • The breakfast that I had yesterday was great.
  • These are the books that were written by my friend.

Relative Pronouns which odkazujeme na předměty a zájmenem who na osoby.

Relative Pronouns that odkazujeme na oboje. Někdy je toto zájmeno možné úplně vypustit.

Which a that vyjadřují dodatečnou/sekundární/informaci a which může zabránit nadbytečnému opakování that.

Relative Pronouns uvádějí vztažné věty. Odkazují na osoby či předměty tím, že nahradí podmět vyjádřený v hlavní části souvětí a tím zamezí jeho zbytečnému opakování ve vztažné větě.

Existují tři Relative Pronouns: Which, That a Who.

Například:
— „This is the restaurant which has an Italian menu.“ = Which je vztažné zájmeno, které odkazuje na předměty.
— „The man that owns this restaurant is Italian.“ / „This is the restaurant that has an Italian menu.“ = That je vztažné zájmeno, které odkazuje na předměty i osoby.
— „The man who owns this restaurant is Italian.“ = Who je vztažné zájmeno, které odkazuje na osoby.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book