Unit 10.1

Vztažná zájmena


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zájmena [pronouns] jsou slova, která se používají, abychom předešli opakování podstatného jména.

Vztažná zájmena [relative pronouns] používáme k uvedení vztažných vět.

Form

Vztažná zájmena používáme k definování či identifikování podstatného jména, podle kterého se řídí. Obvykle stojí po podstatném jméně a mohou se vztahovat jak k jednotnému, tak k množnému číslu, bez rozdílu mezi mužským a ženským rodem. Uvádějí vedlejší (či vztažné) věty a připojují je k hlavním větám.

Vztažná zájmena odkazují na osoby nebo věci a nahrazují podmět vyjádřený v hlavní větě, aby se předešlo jeho opakování ve vztažné větě. Hlavní vztažná zájmena pro osoby a věci jsou: which, who a that.

Example

Which

  • We are waiting at the bus stop, which is near the supermarket.
  • She is an air hostess for the airline which Mary works for.
  • We are going on a train which has free internet.

Who

  • I am the one who parked the car.
  • He is the man who went by foot.
  • They are the men who carried out suitcases.

That

  • I bought the mobile phone that you told me about.
  • The ship that I went on yesterday was great.
  • These are the streets that were designed by my friend.

Use

Vztažná zájmena which, who a that používáme k identifikaci osob a věcí a k dodání druhotných/doplňkových informací o nich.

Which také používáme, abychom předešli opakování that (berte v potaz, že někdy toto zájmeno můžeme vynechat).

Použití vztažných zájmen pro osoby a věci:

Relative Pronouns People Things
Which x
Who x
That

 

Summary

Vztažná zájmena [relative pronouns] používáme pro uvedení vztažných vět. Odkazují na osoby nebo věci a nahrazují podmět vyjádřený v hlavní větě, aby se předešlo jeho opakování ve vztažné větě.

Obvykle stojí po podstatném jméně a mohou se vztahovat jak k jednotnému, tak k množnému číslu, bez rozdílu mezi mužským a ženským rodem.

Jsou to: which (pro věci), who (pro osoby) a that (pro věci i pro osoby).

Například:
— „This is the restaurant which has an Italian menu.“ = Použijeme which, protože podstatné jméno restaurant je věc.
— „The man who owns this restaurant is Italian.“ = Použijeme who, protože podstatné jméno man se vztahuje k osobě.
— „The man that owns this restaurant is Italian.“ / „This is the restaurant that has an Italian menu.“ = That může odkazovat jak na osoby, tak na věci.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License