Unit 11.1

Doplňovací otázky v přítomném čase

Contributors

Introduction

Doplňovací otázky [wh- questions] vždy začínají jedním z wh-slov [wh- question words] (tázacích zájmen [interrogative pronouns]), které nastiňuje, na jaký druh informace se ptáme.

Doplňovací otázky v přítomném čase [wh- questions in the present tense] používáme, když se ptáme na určitou informaci týkající se přítomnosti.

Form

K vytvoření doplňovací otázky použijeme pomocné či modální sloveso po wh-slově a před podmětem.

V přítomném čase (jak prostém, tak průběhovém) používáme tato pomocná a modální slovesa ve tvarech přítomného času.

Struktura doplňovacích otázek v přítomném čase má tuto podobu:

 • S pomocným slovesem [auxiliary verb]:
  Wh- question word + auxiliary verb (present form) + subject + verb + …?
 • S modálním slovesem [modal verb]:
  Wh- question word + modal verb (present form) + subject + verb + …?
 • Bez pomocného slovesa:
  What/who + verb (third person singular) + …?
  Which/whose + noun + verb (third person singular/plural) + …?

Existují tato wh-slova: whenwherewhywhichwhatwhosewhowhom a how.

Example

 1. When does she read a magazine?
 2. Where do you buy bread?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who speaks German in our group?
 8. Whom does he like?
 9. How old are you?

Use

Wh-slova, která používáme k vytváření otázek, jsou tato:

 1. When [Kdy] (ptáme se na informaci ohledně času);
 2. Where [Kde] (ptáme se na informaci ohledně místa);
 3. Why [Proč] (ptáme se na důvod);
 4. Which [Který/á] (ptáme se na preferenci mezi dvěma a více věcmi);
 5. What [Co] (ptáme se na informaci o něčem);
 6. Whose [Koho] (ptáme se, komu něco patří);
 7. Who [Kdo] (ptáme se na osobu jako podmět);
 8. Whom [Komu, koho] (ptáme se na osobu jako předmět);
 9. How* [Jak] (ptáme se, jakým způsobem něco děláme nebo jak něco probíhá).

Tyto otázky se také nazývají otevřené otázky [open questions], protože na ně lze vytvořit nekonečné množství možných odpovědí.

*How nezačíná na wh-, ale je také považováno za wh-slovo.

Summary

Doplňovací otázky [wh- questions] začínají jedním z wh-slov [wh- question words]: whatwhenwherewhichwhowhomwhosewhy a how.

Wh-slova tyto otázky uvádějí.

Například:
— “Where is the toilet?” = Where uvádí otevřenou otázku [open question], protože na ni můžeme odpovědět nekonečným množstvím možných odpovědí.
♦ “Is there a toilet?” = Zjišťovací otázky vyžadují krátké odpovědi s yes a no; říká se jim také uzavřené otázky [closed questions].

POZNÁMKA: Pomocné (be/have…) nebo modální sloveso (can/could/would…) musí stát po wh-slově a před podmětem.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

License