Unit 11.1

Doplňovací otázky v přítomném čase


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Doplňovací otázky [wh- questions] vždy začínají jedním z wh-slov [wh- question words] (tázacích zájmen [interrogative pronouns]), které nastiňuje, na jaký druh informace se ptáme.

Doplňovací otázky v přítomném čase [wh- questions in the present tense] používáme, když se ptáme na určitou informaci týkající se přítomnosti.

Form

K vytvoření doplňovací otázky použijeme pomocné či modální sloveso po wh-slově a před podmětem.

V přítomném čase (jak prostém, tak průběhovém) používáme tato pomocná a modální slovesa ve tvarech přítomného času.

Struktura doplňovacích otázek v přítomném čase má tuto podobu:

 • S pomocným slovesem [auxiliary verb]:
  Wh- question word + auxiliary verb (present form) + subject + verb + …?
 • S modálním slovesem [modal verb]:
  Wh- question word + modal verb (present form) + subject + verb + …?
 • Bez pomocného slovesa:
  What/who + verb (third person singular) + …?
  Which/whose + noun + verb (third person singular/plural) + …?

Existují tato wh-slova: whenwherewhywhichwhatwhosewhowhom a how.

Example

 1. When does she read a magazine?
 2. Where do you buy bread?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who speaks German in our group?
 8. Whom does he like?
 9. How old are you?

Use

Wh-slova, která používáme k vytváření otázek, jsou tato:

 1. When [Kdy] (ptáme se na informaci ohledně času);
 2. Where [Kde] (ptáme se na informaci ohledně místa);
 3. Why [Proč] (ptáme se na důvod);
 4. Which [Který/á] (ptáme se na preferenci mezi dvěma a více věcmi);
 5. What [Co] (ptáme se na informaci o něčem);
 6. Whose [Koho] (ptáme se, komu něco patří);
 7. Who [Kdo] (ptáme se na osobu jako podmět);
 8. Whom [Komu, koho] (ptáme se na osobu jako předmět);
 9. How* [Jak] (ptáme se, jakým způsobem něco děláme nebo jak něco probíhá).

Tyto otázky se také nazývají otevřené otázky [open questions], protože na ně lze vytvořit nekonečné množství možných odpovědí.

*How nezačíná na wh-, ale je také považováno za wh-slovo.

Summary

Doplňovací otázky [wh- questions] začínají jedním z wh-slov [wh- question words]: whatwhenwherewhichwhowhomwhosewhy a how.

Wh-slova tyto otázky uvádějí.

Například:
— “Where is the toilet?” = Where uvádí otevřenou otázku [open question], protože na ni můžeme odpovědět nekonečným množstvím možných odpovědí.
♦ “Is there a toilet?” = Zjišťovací otázky vyžadují krátké odpovědi s yes a no; říká se jim také uzavřené otázky [closed questions].

POZNÁMKA: Pomocné (be/have…) nebo modální sloveso (can/could/would…) musí stát po wh-slově a před podmětem.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License