Unit 11.1

Doplňovacie otázky v prítomnom čase


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Doplňovacie otázky [wh- questions] vždy začínajú jedným z wh-slov [wh- question words] (opytovacích zámen [interrogative pronouns]), ktoré naznačuje, na aký druh informácie sa pýtame.

Doplňovacie otázky v prítomnom čase [wh- questions in the present tense] používame, keď sa pýtame na určitú informáciu týkajúcu sa prítomnosti.

Form

K vytvoreniu doplňovacie otázky použijeme pomocné či modálne sloveso po wh-slove a pred podmetom.

V prítomnom čase (ako jednoduchom, tak priebehovom) používame tieto pomocné a modálne slovesá v tvaroch prítomného času.

Štruktúra doplňovacích otázok v prítomnom čase má túto podobu:

 • S pomocným slovesom [auxiliary verb]:
  Wh- question word + auxiliary verb (present form) + subject + verb + …?
 • S modálnym slovesom [modal verb]:
  Wh- question word + modal verb (present form) + subject + verb + …?
 • Bez pomocného slovesa:
  What/who + verb (third person singular) + …?
  Which/whose + noun + verb (third person singular/plural) + …?

Existujú tieto wh-slová: whenwherewhywhichwhatwhosewhowhom a how.

Example

 1. When does she read a magazine?
 2. Where do you buy bread?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who speaks German in our group?
 8. Whom does he like?
 9. How old are you?

Use

Wh-slová, ktoré používame na vytváranie otázok, sú tieto:

 1. When [Kedy] (pýtame sa na informáciu ohľadom času);
 2. Where [Kde] (pýtame sa na informáciu ohľadom miesta);
 3. Why [Prečo] (pýtame sa na dôvod);
 4. Which [Ktorý/á] (pýtame sa na preferenciu medzi dvoma a viacerými vecami);
 5. What [Čo] (pýtame sa na informáciu o niečom);
 6. Whose [Koho] (pýtame sa, komu niečo patrí);
 7. Who [Kto] (pýtame sa na osobu ako podmet);
 8. Whom [Komu, koho] (pýtame sa na osobu ako predmet);
 9. How* [Ako] (pýtame sa, akým spôsobom niečo robíme alebo ako niečo prebieha).

Tieto otázky sa tiež nazývajú otvorené otázky [open questions], pretože na ne možno vytvoriť nekonečné množstvo možných odpovedí.

*How nezačína na wh-, ale je tiež považované za wh-slovo.

Summary

Doplňovacie otázky [wh- questions] začínajú jedným z wh-slov [wh- question words]: whatwhenwherewhichwhowhomwhosewhy a how.

Wh-slová tieto otázky uvádzajú.

Napríklad:
— “Where is the toilet?” = Where uvádza otvorenú otázku [open question], pretože na ňu môžeme odpovedať nekonečným množstvom možných odpovedí.
♦ “Is there a toilet?” = Zisťovacie otázky vyžadujú krátke odpovede s yes a no; hovorí sa im tiež uzavreté otázky [closed question].

POZNÁMKA: Pomocné (be/have…) alebo modálne sloveso (can/could/would…) musí stáť po wh-slove a pred podmetom.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License