Unit 11.1

Doplňovacie otázky v prítomnom čase


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Doplňovacie otázky [wh- questions] vždy začínajú jedným z wh-slov [wh- question words] (opytovacích zámen [interrogative pronouns]), ktoré naznačuje, na aký druh informácie sa pýtame.

Doplňovacie otázky v prítomnom čase [wh- questions in the present tense] používame, keď sa pýtame na určitú informáciu týkajúcu sa prítomnosti.

Form

K vytvoreniu doplňovacie otázky použijeme pomocné či modálne sloveso po wh-slove a pred podmetom.

V prítomnom čase (ako jednoduchom, tak priebehovom) používame tieto pomocné a modálne slovesá v tvaroch prítomného času.

Štruktúra doplňovacích otázok v prítomnom čase má túto podobu:

 • S pomocným slovesom [auxiliary verb]:
  Wh- question word + auxiliary verb (present form) + subject + verb + …?
 • S modálnym slovesom [modal verb]:
  Wh- question word + modal verb (present form) + subject + verb + …?
 • Bez pomocného slovesa:
  What/who + verb (third person singular) + …?
  Which/whose + noun + verb (third person singular/plural) + …?

Existujú tieto wh-slová: whenwherewhywhichwhatwhosewhowhom a how.

Example

 1. When does she read a magazine?
 2. Where do you buy bread?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who speaks German in our group?
 8. Whom does he like?
 9. How old are you?

Use

Wh-slová, ktoré používame na vytváranie otázok, sú tieto:

 1. When [Kedy] (pýtame sa na informáciu ohľadom času);
 2. Where [Kde] (pýtame sa na informáciu ohľadom miesta);
 3. Why [Prečo] (pýtame sa na dôvod);
 4. Which [Ktorý/á] (pýtame sa na preferenciu medzi dvoma a viacerými vecami);
 5. What [Čo] (pýtame sa na informáciu o niečom);
 6. Whose [Koho] (pýtame sa, komu niečo patrí);
 7. Who [Kto] (pýtame sa na osobu ako podmet);
 8. Whom [Komu, koho] (pýtame sa na osobu ako predmet);
 9. How* [Ako] (pýtame sa, akým spôsobom niečo robíme alebo ako niečo prebieha).

Tieto otázky sa tiež nazývajú otvorené otázky [open questions], pretože na ne možno vytvoriť nekonečné množstvo možných odpovedí.

*How nezačína na wh-, ale je tiež považované za wh-slovo.

Summary

Doplňovacie otázky [wh- questions] začínajú jedným z wh-slov [wh- question words]: whatwhenwherewhichwhowhomwhosewhy a how.

Wh-slová tieto otázky uvádzajú.

Napríklad:
— “Where is the toilet?” = Where uvádza otvorenú otázku [open question], pretože na ňu môžeme odpovedať nekonečným množstvom možných odpovedí.
♦ “Is there a toilet?” = Zisťovacie otázky vyžadujú krátke odpovede s yes a no; hovorí sa im tiež uzavreté otázky [closed question].

POZNÁMKA: Pomocné (be/have…) alebo modálne sloveso (can/could/would…) musí stáť po wh-slove a pred podmetom.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

License