Unit 8.1

Príslovky miery


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Príslovky [adverbs] sú výrazy, ktoré fungujú ako modifikátory súvetí, viet či rôznych vetných členov. Môžu poskytovať širokú škálu informácií.

Príslovky miery [adverbs of degree] používame, keď poskytujeme informácie o intenzite určitého deja či prídavného mena.

Form

Príslovky miery zvyčajne stojí za pomocnými slovesami [auxiliary verbs] to be či to have a pred akýmikoľvek inými slovesami.

Mávajú tieto pozície:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Hlavnými príslovkami miery sú: almost, extremely, fully, quite, too and very.

V niektorých prípadoch je možné tieto príslovky vytvoriť pridaním -ly k prídavnému menu: extreme ⇒ extremely, full ⇒ fully.

Example

 • Your dinner is almost ready.
 • I have an extremely busy schedule.
 • Our office is fully furnished.
 • This job is quite interesting.
 • Her dress was too small for me.
 • She likes Italy very much.

Use

Príslovky miery používame, keď vyjadrujeme intenzitu určitého deja, prídavného mena alebo inej príslovky.

Hlavnými príslovkami miery sú:

 • Almost (takmer);
 • Extremely (nesmierne);
 • Fully (úplne);
 • Quite (celkom);
 • Too (moc, príliš);
 • Very (veľmi).

Summary

Príslovky miery [adverbs of degree] poskytujú informácie o intenzite určitého deja, prídavného mena alebo inej príslovky. Zvyčajne stojí za pomocnými slovesami to be či to have a pred akýmikoľvek inými slovesami.

Hlavnými príslovkami miery sú: almost, toovery, quite, extremely a fully.

Keď používame príslovky miery, začíname podmetom, po ktorom nasleduje to be alebo to have a príslovka.
Taktiež môžeme začať podmetom, po ktorom nasleduje príslovka a sloveso.

Napríklad:
— „I’m extremely confused.“ = Dej je vyjadrený slovesom to be.
— „The glass is extremely full.“ = Dej je vyjadrený slovesom to be.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises


License