Unit 8.1

Príslovky miery


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Príslovky [adverbs] sú výrazy, ktoré fungujú ako modifikátory súvetí, viet či rôznych vetných členov. Môžu poskytovať širokú škálu informácií.

Príslovky miery [adverbs of degree] používame, keď poskytujeme informácie o intenzite určitého deja či prídavného mena.

Form

Príslovky miery zvyčajne stojí za pomocnými slovesami [auxiliary verbs] to be či to have a pred akýmikoľvek inými slovesami.

Mávajú tieto pozície:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Hlavnými príslovkami miery sú: almost, extremely, fully, quite, too and very.

V niektorých prípadoch je možné tieto príslovky vytvoriť pridaním -ly k prídavnému menu: extreme ⇒ extremely, full ⇒ fully.

Example

 • Your dinner is almost ready.
 • I have an extremely busy schedule.
 • Our office is fully furnished.
 • This job is quite interesting.
 • Her dress was too small for me.
 • She likes Italy very much.

Use

Príslovky miery používame, keď vyjadrujeme intenzitu určitého deja, prídavného mena alebo inej príslovky.

Hlavnými príslovkami miery sú:

 • Almost (takmer);
 • Extremely (nesmierne);
 • Fully (úplne);
 • Quite (celkom);
 • Too (moc, príliš);
 • Very (veľmi).

Summary

Príslovky miery [adverbs of degree] poskytujú informácie o intenzite určitého deja, prídavného mena alebo inej príslovky. Zvyčajne stojí za pomocnými slovesami to be či to have a pred akýmikoľvek inými slovesami.

Hlavnými príslovkami miery sú: almost, toovery, quite, extremely a fully.

Keď používame príslovky miery, začíname podmetom, po ktorom nasleduje to be alebo to have a príslovka.
Taktiež môžeme začať podmetom, po ktorom nasleduje príslovka a sloveso.

Napríklad:
— „I’m extremely confused.“ = Dej je vyjadrený slovesom to be.
— „The glass is extremely full.“ = Dej je vyjadrený slovesom to be.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License