Unit 10.2

Like, love a hate


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Slovesá like, love a hate používame, keď vyjadrujeme svoje pozitívne (love alebo like) alebo negatívne (hate) pocity ohľadom určité veci.

Form

So slovesami like, love and hate možno tvoriť dve rôzne gramatické konštrukcie, ktoré sa líšia formou a mierne aj významom:
Like/Love/Hate + gerund [verb + -ing] + …
Like/Love/Hate + infinitive [to + verb] + …

Po love a hate sa častejšie vyskytuje tvar slovesa zakončený na -ing než infinitív.

Example

 • I like cooking.
  I like to cook on Sundays.
 • He loves travelling abroad.
  He loves to travel abroad.
 • They hate going to the doctor.
  They hate to go to the doctor.

Use

Hatelike a love používame, keď chceme vyjadriť naše preferencie a názory v pozitívnom alebo negatívnom zmysle:

 • Like: priaznivý pocit, túžba alebo preferencia;
 • Love: intenzívne emócie alebo náklonnosť k inému človeku alebo veci;
 • Hate: mať (k niekomu alebo niečomu) silný odpor.

Po týchto slovesách môžeme použiť:

Summary

Slovesá like, love a hate používame na vyjadrenie niečoho, čo máme alebo nemáme radi, a na vyjadrenie preferencií a názorov. Keď tieto slovesá používame, môžeme vytvoriť konštrukciu s gerundiom, alebo infinitívom, ktoré sa líšia formou a mierne aj významom.

Spomínané štruktúry majú túto podobu:
Like, love alebo hate, po ktorom nasleduje gerundium [verb + -ing].
Like, love alebo hate, po ktorom nasleduje infinitív [verb + -ing].

Napríklad:
— „I like going to the beach.“ / „I like to go to the beach.“ = Preferencia.
— „I love going to the beach.“ / „I love to go to the beach.“ = Intenzívne emócie alebo náklonnosť.
— „I hate going to the beach.“ / „I hate to go to the beach.“ = Odpor.

Prvá veta sa štruktúrou + gerund zdôrazňuje samotný dej či skúsenosť. Tá druhá, + to-infinitive, dáva väčší dôraz na výsledky deje alebo udalosti.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License