Unit 3.1

Zložené podstatné mená


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Podstatné mená [nouns] označujú osoby, miesta, veci, udalosti, látky alebo kvality.

Zložené podstatné meno [compound noun] je podstatné meno tvorené kombináciou slov.

Form

Zložené podstatné meno je podstatné meno vytvorené z dvoch a viacerých existujúcich slov, ktoré v kombinácii tvoria úplne nové podstatné meno.

Tie najbežnejšie zložené podstatné mená sú:

Part 1 Part 2 Compound Noun
air port airport
black board blackboard
cheese cake cheesecake
ear ring earring
fire man fireman
foot ball football
girl friend girlfriend
tea spoon teaspoon
wall paper wallpaper

Example

  • Air + Port ⇒ I am waiting for you at the airport.
  • Black + board ⇒ A blackboard is a board often used in schools.
  • Foot + Ball ⇒ You need a ball to play football.

Use

Zložené podstatné mená používame na vytváranie nových slov s novým významom.

Summary

Zložené podstatné meno [compound noun] je podstatné meno, ktoré je vytvorené z dvoch alebo viacerých slov a má nový význam.

Tie najbežnejšie sú: airport, blackboard, cheesecake, earring, fireman, football, girlfriend, teaspoon, wallpaper

Napríklad:
Bed (miesto odpočinku) + room (priestor ohraničený múrmi) → Bedroom (priestor s posteľou, ktorý sa využíva na odpočinok).

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License