Unit 3.1

Zložené podstatné mená

Introduction

Podstatné mená [nouns] označujú osoby, miesta, veci, udalosti, látky alebo kvality.

Zložené podstatné meno [compound noun] je podstatné meno tvorené kombináciou slov.

Form

Zložené podstatné meno je podstatné meno vytvorené z dvoch a viacerých existujúcich slov, ktoré v kombinácii tvoria úplne nové podstatné meno.

Tie najbežnejšie zložené podstatné mená sú:

Part 1 Part 2 Compound Noun
air port airport
black board blackboard
cheese cake cheesecake
ear ring earring
fire man fireman
foot ball football
girl friend girlfriend
tea spoon teaspoon
wall paper wallpaper

Example

  • Air + Port ⇒ I am waiting for you at the airport.
  • Black + board ⇒ A blackboard is a board often used in schools.
  • Foot + Ball ⇒ You need a ball to play football.

Use

Zložené podstatné mená používame na vytváranie nových slov s novým významom.

Summary

Zložené podstatné meno [compound noun] je podstatné meno, ktoré je vytvorené z dvoch alebo viacerých slov a má nový význam.

Tie najbežnejšie sú: airport, blackboard, cheesecake, earring, fireman, football, girlfriend, teaspoon, wallpaper

Napríklad:
Bed (miesto odpočinku) + room (priestor ohraničený múrmi) → Bedroom (priestor s posteľou, ktorý sa využíva na odpočinok).

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises


License