Unit 3.1

Sudėtiniai Daiktavardžiai

Nouns

Daiktavardžiai [nouns] nusako asmenį, vietą, daiktą, įvykį, medžiagą ar kokybę.

Sudėtinis daiktavardis [compound noun] yra daiktavardis, sudarytas iš žodžių junginio.

Sudėtinis daiktavardis yra daiktavardis, sudarytas iš dviejų ar daugiau žodžių, kurie yra sujungti, kad būtų sukurtas naujas daiktavardis. Dažniausiai vartojami sudėtiniai daiktavardžiai yra:

Part 1 Part 2 Compound Noun
air port airport
black board blackboard
cheese cake cheesecake
ear ring earring
fire man fireman
foot ball football
girl friend girlfriend
tea spoon teaspoon
wall paper wallpaper
  • I am waiting for you at the airport.
  • A blackboard is a board often used in schools.
  • You need a ball to play football.

Kiekviena sudėtinio daiktavardžio dalis turi savo reikšmę ir abiejų dalių derinys yra naujas žodis, turintis naują reikšmę.

Sudėtinis daiktavardis [compound noun] yra daiktavardis, sudarytas iš dviejų ar daugiau žodžių.

Dažniausiai vartojami yra šie: airport, blackboard, cheesecake, earring, fireman, football, girlfriend, teaspoon, wallpaper

Pavyzdžiui:
Bed (poilsio vieta) + room (patalpa su sienomis) → Bedroom (patalpa su lova, kurioje galima pailsėti).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book