Unit 5.1

Savybinis Linksnis

Noun Phrase

Savybinis linksnis [possessive case] vartojamas kalbėti apie dalykus, priklausančius asmeniui ar gyvūnui. Mes taip pat galime jį vartoti norėdami parodyti, kad vienas dalykas priklauso kitam.

Savybiniai linksniai turi tris formavimo būdus:

 • Vienaskaita: Mes pridedame apostrofą ir s (’s) prie vienaskaitos daiktavardžių: catcat’s;
 • Daugiskaita: Mes pridedame apostrofą () prie daugiskaitos daiktavardžių: catscats;
 • Nereguliari daugiskaitos forma: Mes pridedame apostrofą ir s (’s) prie nereguliarų daiktavardžių: peoplepeople’s.
 • Vienaskaita:
  • This is my sister‘s room (viena sesuo).
  • You can find my friend‘s number here (vienas draugas).
 • Daugiskaita:
  • This is my sisters’ room (dvi seserys ar daugiau).
  • You can find my friends’ numbers here (du draugai ar daugiau).
 • Nereguliari daugiskaita:
  • These children‘s mobile phones are missing (du vaikai ar daugiau).
  • She took these women‘s phone numbers (dvi moterys ar daugiau).

Savybinis linksnis yra vartojamas kalbant apie dalykus, priklausančius asmeniui ar gyvūnui, bet mes taip pat jį vartojame norėdami išreikšti santykius ar fizines subjekto ypatybes.

Savybinis linksnis [possessive case] yra vartojamas kalbant apie dalykus, priklausančius asmeniui ar gyvūnui, taip pat apie santykius ar fizines subjekto ypatybes.

Pavyzdžiui:
— Vienaskaitos daiktavardžiai: „The cat‘s ball is on the sofa.“ = Kamuolys priklauso vienai katei, todėl mes pridedame (-‘s).
— Daugiskaitos daiktavardžiai: „The cats ball is on the sofa.“ = Kamuolys priklauso daugiau nei vienai katei, todėl mes pridedame ().
— Nereguliarūs daugiskaitos daiktavardžiai: „The children‘s ball is on the sofa.“ = Children yra nereguliarus daugiskaitos daiktavardis, todėl mes pridedame (-‘s).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book