Unit 5.1Savybinis Linksnis

Noun Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Savybinis linksnis [possessive case] naudojamas kalbėti apie dalykus, kurie priklauso asmeniui ar gyvūnui. Taip pat galime jį naudoti norėdami parodyti, kad vienas dalykas priklauso kitam.

Form

Savybiniai linksniai turi tris darybos būdus:

  • Prie vienaskaitos daiktavardžių pridedame apostrofą () ir s (’s): catcat’s;
  • Prie daugiskaitos daiktavardžių pridedame apostrofą (): catscats;
  • Prie daiktavardžių netaisyklingos daugiskaitos formos pridedame apostrofą () ir s (’s): peoplepeople’s.

Example

Vienaskaita:

  • This is my sister‘s room (viena sesuo).
  • You can find my friend‘s number here (vienas draugas/draugė).

Daugiskaita:

  • This is my sisters’ room (dvi seserys).
  • You can find my friends’ numbers here (du draugai/draugės ar daugiau).

Netaisyklinga daugiskaita:

  • These children‘s mobile phones are missing (du vaikai ar daugiau).
  • She took these women‘s phone numbers (dvi moterys ar daugiau).

Use

Savybinis linksnis yra naudojamas kalbant apie dalykus, priklausančius asmeniui ar gyvūnui. Taip pat jį naudojame  norėdami išreikšti santykius ar fizines veiksnio savybes.

Summary

Savybinis linksnis [possessive case] naudojamas kalbėti apie dalykus, priklausančius asmeniui ar gyvūnui. Taip pat apie santykius ir fizines veiksnio savybes.

Pavyzdžiui:

— Prie vienaskaitos daiktavardžių pridedame (’s): “The cat‘s ball is on the sofa.” = Kamuoliukas priklauso vienai katei. 
— Prie daugiskaitos daiktavardžių pridedame apostrofą (): “The cats ball is on the sofa.” = Kamuoliukas priklauso daugiau nei vienai katei.
— Prie daiktavardžių netaisyklingos daugiskaitos formos pridedame (’s): “The children‘s ball is on the sofa.” = Vaikai (children) yra netaisyklinga daugiskaitos forma. 

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercise

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

InfoLicense

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book