Unit 11.1

Wh- Klausimai

Introduction

Wh- klausimai [wh- questions] visuomet prasideda vienu iš wh- klausiamųjų žodžių [wh-question word] (klausiamuoju-santykiniu įvardžiu), kurie nurodo, kokią informaciją norime sužinoti.

Form

Formuluojant wh-klausimą pagalbinis ar modalinis žodis eina po wh-klausiamųjų žodžių arba prieš veiksnį.

Esamajame laike (tiek paprastajame, tiek tęstiniame) naudojame dabarties laiko pagalbinio bei modalinio veiksmažodžio formas.

Esamojo laiko wh-klausimų struktūros:

 • Su pagalbiniu žodžiu:
  Wh- question word + auxiliary verb (present form) + subject + verb + …?
 • Be pagalbinio žodžio:
  What/who + verb (third person singular) + …?
  Which/whose + noun + verb (third person singular/plural) + …?
 • Su modaliniu žodžiu: 
  Wh- question word + modal verb (present form) + subject + verb + …?

Wh- klausiamieji žodžiai yra šie: when, where, why, which, what, whose, who, whom ir how.

Example

 1. When does she read a magazine?
 2. Where do you buy bread?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who speaks German in our group?
 8. Whom does he like?
 9. How old are you?

Use

Wh- klausiamieji žodžiai naudojami šio tipo klausimams užduoti:

 1. When (klausiant informacijos apie laiką);
 2. Where (klausiant informacijos apie vietą);
 3. Why (klausiant priežasties);
 4. Which (klausiant informacijos apie pirmenybės suteikimą vienam iš dviejų ar daugiau dalykų);
 5. What (klausiant informacijos apie kažką);
 6. Whose (klausiant informacijos apie tai, kas kažkam priklauso);
 7. Who (klausiant informacijos apie žmones; veiksnys);
 8. Whom (klausiant informacijos apie žmones; papildinys);
 9. How* (klausiant informacijos apie tai, kaip kažkas daroma ar kaip kažkas vyksta).

Šie klausimai taip pat yra vadinami atviraisiais klausimais, nes turi begalę atsakymų.

*Nors how neprasideda wh-, tačiau jis vis tiek priskiriamas wh- klausiamiesiems žodžiams.

Summary

Wh-klausimai [wh-questions] prasideda vienu iš wh- klausiamųjų žodžių [wh-question word]: whatwhenwherewhichwhowhomwhosewhy ir how.

Pavyzdžiui:

— “Where is the toilet?” = Where pateikia atvirą klausimą, kadangi į jį mes galime pateikti begalę variantų atsakymų.
♦ „Is there a toilet?“ = Taip/ne klausimai [yes or no questions] reikalauja trumpų atsakymų, tokių kaip taip ar ne, todėl jie dar vadinami uždaraisiais klausimais [closed questions] .

PASTABA: Pagalbinis (be/have) ar modalinis veiksmažodis (can/could/would) eina po wh- klausiamųjų žodžių ir prieš veiksnį.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License