Unit 11.1

Wh- Klausimai

Syntax

Wh- klausimai [wh- questions] visada prasideda su vienu iš wh- klausimų žodžiu [wh-question word], kuris parodo, kokios informacijos norima.

Labai svarbu, kad pagalbinis ar modalinis veiksmažodis eitų po wh- klausimo ir prieš subjektą.

Wh- klausimų struktūra:
Wh- question word + auxiliary/modal verb + subject + verb + …?

Wh- klausimų žodžiai: when, where, why, which, what, whose, who, whom ir how.

 1. When does she read a magazine?
 2. Where did you live 10 years ago?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who ate all the chocolate?
 8. Whom did he call?
 9. How old are you?

Wh-žodžiai, naudojami klausimams užduoti:

 1. When (paklausti informacijos apie laiką);
 2. Where (paklausti informacijos apie vietą);
 3. Why (paklausti priežasties);
 4. Which (paprašyti informacijos apie preferenciją tarp dviejų ar daugiau dalykų);
 5. What (paprašyti informacijos apie kažką);
 6. Whose (paklausti informacijos apie tai, kas kažkam priklauso);
 7. Who (paklausti informacijos apie žmones, kaip subjektas);
 8. Whom (paklausti informacijos apie žmones, kaip objektas);
 9. How* (paklausti informacijos apie tai, kaip kažkas daroma, ar kaip kažkas atsitinka).

Šie klausimai taip pat yra vadinami atviraisiais klausimais, nes galimi atsakymai į juos yra begaliniai.

*How neprasideda su wh-, tačiau jis vis vien priskiriamas wh- klausimams.

Wh-klausimai [wh-questions] prasideda su vienu iš wh- klausimų žodžiu [wh-question word]: whenwherewhywhichwhatwhosewhowhomhow.

Struktūra:
Wh- question word + auxiliary/modal verb + subject + verb + …?

Pavyzdžiui:
— „Where is the toilet?“ = Where įveda atvirą klausimą, nes galima pateikti begalinį atsakymų skaičių.
♦ „Is there a toilet?“ = Taip/ne klausimai reikalauja trumpų atsakymų, tokių kaip taip ar ne, jie taip pat vadinami uždaraisiais klausimais.

NOTE: Pagalbinis (be/have) ar modalinis veiksmažodis (can/could/would) turi eiti po wh- klausimo ir prieš subjektą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book