Unit 8.2

Netaisyklingi Palyginimo ir Aukščiausio Laipsnio Būdvardžiai ir Prieveiksmiai

Syntax

Palyginimai [comparatives] vartojami palyginti du daiktus, žmones ar veiksmus, tuo tarpu aukščiausi laipsniai [superlatives] parodo daikto, žmogaus ar veiksmo pranašumą.

Yra keletas netaisyklingų palyginimo ir aukščiausio laipsnio [irregular comparatives and superlatives] būdvardžių ir prieveiksmių.

Netaisyklingi palyginimo ir aukščiausio laipsnio būdvardžiai ir prieveiksmiai nesilaiko bendros formavimo taisyklės. Dažniausiai vartojami netaisyklingi palyginimo ir aukščiausio laipsnio būdvardžiai ir prieveiksmiai:

Adjectives Adverbs Comparative Superlative
bad (adj.) badly (adv.) worse the worst
little little less the least
much much more the most
good (adj.) well (adv.) better the best
far far farther/further the farthest/furthest

Palyginimai

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go further to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Aukščiausias laipsnis

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come the latest to the garage.

Netaisyklingi palyginimo ir aukščiausio laipsnio būdvardžiai ir prieveiksmiai vartojami taip pat, kaip ir taisyklingi.

Netaisyklingos būdvardžių/prieveiksmių palyginimo ir aukščiausio laipsnio formos negali būti sudaromos taip pat, kaip ir taisyklingų, todėl turi būti išmoktos mintinai. Dažniausiai vartojamos yra šios:

  • Bad (adj.) – badly (adv.) ⇒ worse (comp.) – the worst (super.);
  • Good (adj.) – well (adv.) ⇒ better (comp.) – the best (super.).

Pavyzdžiui:
— Palyginimas: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write a better CV.” / “You can write a gooder CV.
— Aukščiausias laipsnis: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write the best CV.” / “You can write the goodest CV.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book