Unit 8.2

Netaisyklingi Palyginimo ir Aukščiausio Laipsnio Būdvardžiai ir Prieveiksmiai

Syntax

Palyginimai [comparatives] vartojami palyginti du daiktus, žmones ar veiksmus, tuo tarpu aukščiausi laipsniai [superlatives] parodo daikto, žmogaus ar veiksmo pranašumą.

Yra keletas netaisyklingų palyginimo ir aukščiausio laipsnio [irregular comparatives and superlatives] būdvardžių ir prieveiksmių.

Netaisyklingi palyginimo ir aukščiausio laipsnio būdvardžiai ir prieveiksmiai nesilaiko bendros formavimo taisyklės. Dažniausiai vartojami netaisyklingi palyginimo ir aukščiausio laipsnio būdvardžiai ir prieveiksmiai:

AdjectivesAdverbsComparativeSuperlative
bad (adj.)badly (adv.)worsethe worst
littlelittlelessthe least
muchmuchmorethe most
good (adj.)well (adv.)betterthe best
farfarfarther/furtherthe farthest/furthest

Palyginimai

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go further to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Aukščiausias laipsnis

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come the latest to the garage.

Netaisyklingi palyginimo ir aukščiausio laipsnio būdvardžiai ir prieveiksmiai vartojami taip pat, kaip ir taisyklingi.

Netaisyklingos būdvardžių/prieveiksmių palyginimo ir aukščiausio laipsnio formos negali būti sudaromos taip pat, kaip ir taisyklingų, todėl turi būti išmoktos mintinai. Dažniausiai vartojamos yra šios:

  • Bad (adj.) – badly (adv.) ⇒ worse (comp.) – the worst (super.);
  • Good (adj.) – well (adv.) ⇒ better (comp.) – the best (super.).

Pavyzdžiui:
— Palyginimas: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write a better CV.” / “You can write a gooder CV.
— Aukščiausias laipsnis: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write the best CV.” / “You can write the goodest CV.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book