Unit 8.2

Aukštesniojo ir Aukščiausiojo laipsnio netaisyklingi būdvardžiai bei prieveiksmiai


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Aukštesnysis laipsnis [comparative] naudojamas palyginti du daiktus, žmones ar veiksmus. Tuo tarpu aukščiausiasis laipsnis [superlative] išreiškia vieno daikto, žmogaus ar veiksmo pranašumą.

Yra keletas netaisyklingų [irregular] aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžių ir prieveiksmių atvejų.

Form

Netaisyklingiems aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžiams ir prieveiksmiams netaikomos bendrosios formavimo taisyklės. Dažniausiai naudojami netaisyklingi aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžiai ir prieveiksmiai yra šie:

Adjectives Adverbs Comparative Superlative
bad (adj.) badly (adv.) worse the worst
good (adj.) well (adv.) better the best
far far farther/further the farthest/furthest
little little less the least
much much more the most

Example

Aukštesnysis laipsnis

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go farther to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Aukščiausiasis laipsnis

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come to the garage the latest.

Use

Netaisyklingi aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžiai ir prieveiksmiai naudojami taip pat, kaip ir taisyklingi.

Summary

Aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio netaisyklingų būdvardžių ir prieveiksmių formos negali būti sudaromos taip pat kaip ir taisyklingų. Dėl to jie turi būti išmokti atmintinai.

Dažniausiai naudojami yra šie:

  • Bad (būdv.) – badly (priev.) ⇒ worse (aukšt.l.) – the worst (aukšč. l.);
  • Good (būdv.) – well (priev.) ⇒ better (aukšt.l.) – the best (aukšč. l.).

Pavyzdžiui:
— Aukštesnysis laipsnis: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write a better CV.” / “You can write a gooder CV.
— Aukščiausias laipsnis: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write the best CV.” / “You can write the goodest CV.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License