Formele neregulate ale gradelor de comparație comparativ și superlativ

Syntax

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Comparativul [Comparative] este utilizat pentru a compara două obiecte, oameni sau acțiuni, în timp ce superlativul [Superlative] exprimă superioritatea unui obiect, persoană sau acțiune.

Există anumite adjective și adverbe care au formele de comparativ [comparative] și superlativ [superlative] neregulate [irregular].

Form

Comparativul și superlativul neregulat nu respectă regula generală de formare a formei de comparativ și superlativ. Cele mai frecvente forme de comparativ și superlativ neregulat ale adjectivelor și adverbelor sunt;

AdjectivesAdverbsComparativeSuperlative
bad (adj.)badly (adv.)worsethe worst
littlelittlelessthe least
muchmuchmorethe most
good (adj.)well (adv.)betterthe best
farfarfarther/furtherthe farthest/furthest

 

Example

Comparativ

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go further to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Superlativ

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come the latest to the garage.

Use

Comparativul și superlativul neregulat se utilizează la fel ca și cele regulate.

Summary

Formele de comparativ [comparative] și superlativ [superlative] nu pot fi formate din formele neregulate ale adjectivelor și advereblor [irregular adjectives/adverbs] în același mod precum cele regulate, de aceea trebuie reținute. Cele mai frecvente sunt:

  • Bad (adj.) – badly (adv.) ⇒ worse (comp.) – the worst (super.);
  • Good (adj.) – well (adv.) ⇒ better (comp.) – the best (super.).

De exemplu:
— Comparativ: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write a better CV.” / “You can write a gooder CV.
— Superlativ: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write the best CV.” / “You can write the goodest CV.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book