Formele neregulate ale gradelor de comparație comparativ și superlativ

Introduction

Comparativul [Comparative] este utilizat pentru a compara două obiecte, oameni sau acțiuni, în timp ce superlativul [Superlative] exprimă superioritatea unui obiect, persoană sau acțiune.

Există anumite adjective și adverbe care au formele de comparativ [comparative] și superlativ [superlative] neregulate [irregular].

Form

Comparativul și superlativul neregulat nu respectă regula generală de formare a formei de comparativ și superlativ. Cele mai frecvente forme de comparativ și superlativ neregulat ale adjectivelor și adverbelor sunt;

Adjectives Adverbs Comparative Superlative
bad (adj.) badly (adv.) worse the worst
little little less the least
much much more the most
good (adj.) well (adv.) better the best
far far farther/further the farthest/furthest

 

Example

Comparativ

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go further to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Superlativ

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come the latest to the garage.

Use

Comparativul și superlativul neregulat se utilizează la fel ca și cele regulate.

Summary

Formele de comparativ [comparative] și superlativ [superlative] nu pot fi formate din formele neregulate ale adjectivelor și advereblor [irregular adjectives/adverbs] în același mod precum cele regulate, de aceea trebuie reținute. Cele mai frecvente sunt:

  • Bad (adj.) – badly (adv.) ⇒ worse (comp.) – the worst (super.);
  • Good (adj.) – well (adv.) ⇒ better (comp.) – the best (super.).

De exemplu:
— Comparativ: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write a better CV.” / “You can write a gooder CV.
— Superlativ: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write the best CV.” / “You can write the goodest CV.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

More exercises

License