Câți/Câte și Cât

Syntax

Câte/Câți este o construcție utilizată pentru a adresa întrebări legate de cantitatea unui substantiv numărabil [countable noun].

Cât este folosit pentru a formula întrebări privitoare la cantitatea unui substantiv nenumărabil [uncountable noun].

{vezi Substantive numărabile și nenumărabile, Nivel A1}.

Când întrebăm câți/câte? de obicei utilizăm pluralul substantivului în întrebare.
How many + countable noun + …?

Când întrebăm Cât? de obicei utilizăm singularul substantivului în întrebare.
How much + uncountable noun + …?

 • Câți/Câte?
  • How many apples do you have?
  • How many brothers does she have?
  • How many cars are there?
 • Cât?
  • How much water do you want?
  • How much money do I need for the holidays?
  • How much time will it take?

Folosim Câți/câte? împreună cu substantivele numărabile pentru a afla despre suma sau numărul unor obiecte.

Folosim Cât? împreună cu substantivele nenumărabile pentru a afla despre cantitatea unui obiect.

Folosim Câte/Câți? împreună cu substantivele numărabile [countable nouns], ambele în forma de singular sau plural, pentru a afla despre suma sau numărul unui sau mai multor obiecte.

Structura este:

How many + countable noun + …?

Folosim Cât? împreună cu substantivele nenumărabile [uncountable nouns],numai în forma de singular, pentru a afla despre cantitatea unui obiect.Structura este:

How much + uncountable noun + …?

De exemplu:
— Câți/câte…?: “How many hours do you need to park the car?” = se utilizează Câte/Câți…? deoarece hours (orele) sunt numărabile.
— Cât…?: “How much time do you need to park the car?” = Se utilizează cât…? deoarece time (timpul) este nenumărabil.

NOTĂ: Când întrebăm How many? (câți/câte?)folosim întotdeauna forma de plural a substantivului în întrebare.Putem utiliza how much? (cât?) pentru a afla despre preț.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Uitați-vă la secțiunea [Example] care exlică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book