Câți/Câte și Cât


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Câte/Câți este o construcție utilizată pentru a adresa întrebări legate de cantitatea unui substantiv numărabil [countable noun].

Cât este folosit pentru a formula întrebări privitoare la cantitatea unui substantiv nenumărabil [uncountable noun].

{vezi Substantive numărabile și nenumărabile, Nivel A1}.

Form

Când întrebăm câți/câte? (How many?), de obicei, utilizăm pluralul substantivului în întrebare.
How many + countable noun + …?

Când întrebăm Cât? (How much?), de obicei, utilizăm singularul substantivului în întrebare.
How much + uncountable noun + …?

Example

How many?

  • How many offices does the company have?
  • How many holidayhave you been on?
  • How many students are hard workers?

How much?

  • How much space is on the computer?
  • How much money do I need for the holidays?
  • How much time will it take?

Use

Folosim Câți/câte? împreună cu substantivele numărabile pentru a afla despre suma sau numărul unor obiecte.

Folosim Cât? împreună cu substantivele nenumărabile pentru a afla despre cantitatea unui obiect.

Summary

Folosim Câte/Câți? împreună cu substantivele numărabile [countable nouns], ambele în forma de singular sau plural, pentru a afla despre suma sau numărul unui sau mai multor obiecte.

Structura este:

How many + countable noun + …?

Folosim Cât? împreună cu substantivele nenumărabile [uncountable nouns], numai în forma de singular, pentru a afla despre cantitatea unui obiect. Structura este:

How much + uncountable noun + …?

De exemplu:
— Câți/câte…?: “How many hours do you need to park the car?” = se utilizează Câte/Câți…? deoarece hours (orele) sunt numărabile.
— Cât…?: “How much time do you need to park the car?” = Se utilizează cât…? deoarece time (timpul) este nenumărabil.

NOTĂ: Când întrebăm How many? (câți/câte?) folosim, întotdeauna, forma de plural a substantivului în întrebare. Putem utiliza how much? (cât?) pentru a afla despre preț.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Uitați-vă la secțiunea [Example] care exlică utilizarea în interiorul contextului.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License