Câți/Câte și Cât

Introduction

Câte/Câți este o construcție utilizată pentru a adresa întrebări legate de cantitatea unui substantiv numărabil [countable noun].

Cât este folosit pentru a formula întrebări privitoare la cantitatea unui substantiv nenumărabil [uncountable noun].

{vezi Substantive numărabile și nenumărabile, Nivel A1}.

Form

Când întrebăm câți/câte? (How many?), de obicei, utilizăm pluralul substantivului în întrebare.
How many + countable noun + …?

Când întrebăm Cât? (How much?), de obicei, utilizăm singularul substantivului în întrebare.
How much + uncountable noun + …?

Example

How many?

  • How many offices does the company have?
  • How many holidayhave you been on?
  • How many students are hard workers?

How much?

  • How much space is on the computer?
  • How much money do I need for the holidays?
  • How much time will it take?

Use

Folosim Câți/câte? împreună cu substantivele numărabile pentru a afla despre suma sau numărul unor obiecte.

Folosim Cât? împreună cu substantivele nenumărabile pentru a afla despre cantitatea unui obiect.

Summary

Folosim Câte/Câți? împreună cu substantivele numărabile [countable nouns], ambele în forma de singular sau plural, pentru a afla despre suma sau numărul unui sau mai multor obiecte.

Structura este:

How many + countable noun + …?

Folosim Cât? împreună cu substantivele nenumărabile [uncountable nouns], numai în forma de singular, pentru a afla despre cantitatea unui obiect. Structura este:

How much + uncountable noun + …?

De exemplu:
— Câți/câte…?: “How many hours do you need to park the car?” = se utilizează Câte/Câți…? deoarece hours (orele) sunt numărabile.
— Cât…?: “How much time do you need to park the car?” = Se utilizează cât…? deoarece time (timpul) este nenumărabil.

NOTĂ: Când întrebăm How many? (câți/câte?) folosim, întotdeauna, forma de plural a substantivului în întrebare. Putem utiliza how much? (cât?) pentru a afla despre preț.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Uitați-vă la secțiunea [Example] care exlică utilizarea în interiorul contextului.

More exercises

Exercises


License