Unit 7.1

How Many və How Much

Introduction

How many sayılan ismin [countable noun] miqdarı barədə sual vermək üçün istifadə olunur.

How much sayılmayan ismin [uncountable noun] miqdarı barədə sual vermək üçün istifadə olunur.

{bax Sayılan və sayılmayan isimlər, A1 Səviyyəsi}.

Form

How many? istifadə edildikdə həmişə isim cəmdə olur:
How many + sayılan isim + …?

How many? istifadə edildikdə həmişə isim təkdə olur:
How much + sayılmayan isim + …?

Example

How many?

  • How many offices does the company have?
  • How many holidayhave you been on?
  • How many students are hard workers?

How much?

  • How much space is on the computer?
  • How much money do I need for the holidays?
  • How much time will it take?

Use

Bir əşyanın sayını, miqdarını və ya ölçüsünü tapmaq üçün how many? sayılan isimlərlə, how much? isə sayılmayan isimlərlə işlədilir.

Summary

Bir əşyanın sayını, miqdarını və ya ölçüsünü tapmaq üçün how many…? sayılan isimlərlə [countable nouns] sadəcə cəm halda işlədilir.

We use how much? with uncountable nouns, only in the singular form, to find out the amount, quantity or measure of an object.

Bir əşyanın sayını, miqdarını və ya ölçüsünü tapmaq üçün how much…? sayılmayan isimlərlə [uncountable nouns] sadəcə cəm halda işlədilir.

Məsələn:
— “How many hours do you need to park the car?” =  Hours sayılan olduğu üçün how many…? istifadə olunur.
— “How much time do you need to park the car?” = Time sayılmayan olduğu üçün how much…? istifadə olunur.

NOTE: How many…? işlədilərkən sadəcə ismin cəm halı istifadə olunur. Qiyməti tapmaq üçün how much? istifadə olunur.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises