Unit 3.2

There is və There are

Advertising

Introduction

There is/are cümlələrdə istifadə olunan bir şeyin olduğunu təsdiqləmək, inkar etmək və ya yoxlamaq istəyən ifadələrdir.

Form

There is/are işlədilən zaman feldən sonra mübtəda gəlir və adətən üç formada olur:

Təsdiq

Tək isimlər: There is + tək isim/sayılmayan isim + …
Cəm isimlər: There are + cəm isim + …

İnkar

Tək isimlər: There is + not + tək isim/sayılmayan isim + …
Cəm isimlər: There are + not + cəm isim + …

İnkar halının qısaltması: there isn’t/aren’t  (to be-nin eyni qısa forması).

Digər tez-tez işlədilən inkar ifadələr bunlardır:

 • there are no there are not any;
 • there aren’t / there aren’t any.

Sual

Tək isimlər: Is there + tək isim/sayılmayan isim + …?
Cəm isimlər: Are there + cəm isim + …?

Example

There is

 • There is a cat in the garden.
 • There is not a cat in the garden.
 • There isn’t a cat in the garden.
 • Is there a cat in the garden?

There are

 • There are ten cats in the garden.
 • There are not ten cats in the garden.
 • There aren’t ten cats in the garden.
 • Are there ten cats in the garden?
 • There are not any cats in the garden.

Use

There is/are cümlələrdə istifadə olunan bir şeyin olduğunu təsdiqləmək, inkar etmək və ya yoxlamaq üçün istifadə edilən ifadələrdir.

Summary

There is (tək) və there are (cəm) mövcud olan bir şeyi təsdiqləmək (təsdiq [affirmative]), inkar etmək (inkar [negative]) və ya yoxlamaq (sual [interrogative]) üçün istifadə olunur.

Məsələn:
— Təsdiq [affirmative]: “There is a white plate.” / “There are white plates.”
— İnkar [negative]: “There isn’t a white plate.” / “There aren’t white plates.”
— Sual [interrogative]: “Is there a white plate? / “Are there white plates?

Daha çox istifadə olunan inkar formaları [negative forms] there is nothere are no-dur.

Məsələn:
— “There is no plate on the table.” / “There are no plates on the table.”

QEYD: Digər çox istifadə olunan inkar forması [negative forms] there are not any-dir.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License