Unit 7.2

Yer və Zaman Ədatları

Advertising

Introduction

Ədatlar [prepositions] cümlədəki elementləri birləşdirən kiçik sözlərdir. Cümldəki hadisələr, insanlar və obyektlər barədə yerzaman baxımından daha çox məlumat verdikləri üçün qrammatikanın əsas strukturlarından biridir.

Form

Ədatlar adətən isim və ya əvəzlikdən əvvəl gəlir.

Ən çox ədatlar bunlardır: at, by, for, from, in, on, towith

Example

 1. I am at the supermarket.
 2. He went by bus.
 3. They went for a walk.
 4. The price increased from nine euros to eleven euros.
 5. The card is in the wallet.
 6. The exit is on the left.
 7. He went to the market.
 8. She paid with her card.

Use

Ədatlar cümlədəki elementləri birləşdirən kiçik sözlərdir.

Ədatlar təklikdə istifadə edilmir, əksinə əsas mənanı yaratmaq üçün cümlənin digər elementləri ilə birgə hərəkət edir. Müəyyən bir anda və ya bir müddətdə bir hadisəni tapmaq üçün zaman ədatlarından, bir şeyin və ya kimsənin yerini ifadə etmək üçün yer ədatlarından, hərəkəti bir yerdən digərinə göstərmək üçün hərəkət ədatlarından istifadə edirik.

Əsas ədatlar:

 1. At (müəyyən bir yerdə olmaq);
 2. By (vasitələrindən istifadə edərkən…);
 3. For (bir şey məqsədi ilə…);
 4. From (bir hərəkətin başlanğıc nöqtəsi);
 5. In (qapalı 3 ölçülü bir yerin içində olmaq);
 6. On (bir səthdə olmaq və onunla bir az təmasda olmaq);
 7. To (bir təyinat istiqamətində hərəkət);
 8. With (müşayiət edərkən və ya edilərkən…).

Summary

Ədatlar [prepositions] cümlədəki elementləri birləşdirir və bu barədə əlavə məlumat verirlər. Ən çox yayılmış ədatlardan [common prepositions] bəziləri zaman, məkan və hərəkətlə bağlıdır.

Ən çox işlədilən ədatlar: at, by, for, from, in, on, to, with

Məsələn:
— “I’m at the supermarket.” = Supermarket xüsusi bir yer olduğu üçün at işlədirik.
— “I’m speaking with the manager.” = Manager ilə münasibətdə olduğum üçün with işlədirik.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License