Unit 6.1

Keçmiş Qeyri-Müəyyən Zamanın İnkar Halı

Advertising

Introduction

Keçmiş qeyri-müəyyən zaman [past simple] baş verən vəziyyətləri, hadisələri və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır.

İnkar [negative] şəklində ifadə edildikdə fel mövzu ilə bağlı bir şeyi inkar edir.

Form

Keçmiş qeyri-müəyyən zamanın həm qaydalı, həm də qaydasız* fellərində inkar halındakı quruluşu belədir:
Mübtəda+ did + not + fel+ …

  • Did do felinin keçmiş formasıdır.
  • İnkar halının qısaltması didn’t-dir.
Subject did + not Verb Short Form
I did not work didn’t
You did not work didn’t
He did not work didn’t
She did not work didn’t
It did not work didn’t
We did not work didn’t
You did not work didn’t
They did not work didn’t

*Qaydasız fellərin sualları və inkar halları qaydalı fellərlə eyni quruluşa malikdir.

Example

  1. didn’t plant some trees yesterday.
  2. didn’t study about plants for the exams.
  3. The school didn’t decide that all students should do exercise. 
  4. They didn’t travel all over the place.

Use

Keçmiş qeyri-müəyyən zamanın inkar halını aşağıdakıları inkar etmək üçün işlədirik:

  1. Keçmişdə meydana gələn və bitən hərəkətlər, vəziyyətlər və hadisələr;
  2. Keçmişdə baş verən təkrarlanan hadisələr və vərdişlər;
  3. “two weeks agolast yearin 2010yesterday” kimi keçmiş hadisələr və zamanla bağlı ifadələr

Summary

Keçmişdə baş verən və bitmiş vəziyyətləri inkar etmək üçün keçmiş qeyri-müəyyən [past simple] zamanın inkar [negative] halı stifadə olunur.

Keçmiş qeyri-müəyyən zamanı inkar halında istifadə etdikdə cümlə mübtəda ilə başlayır və did not və felin əsas halı ilə davam edir.

Məsələn:
— “They didn’t work on an important project yesterday.” = Cümlə indiki qeyri-müəyyən zamanın inkar [past simple negative] halında olduğu üçün did not işlədilir, sonra to work felinin əsas forması işlədilir (didn’t work).

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License