Unit 11.2

Bağlayıcılar: And, But, Because, When

Advertising

Introduction

Bağlayıcılar [conjunctions] cümlədəki müxtəlif tərəflər və ya elementlər arasında bir əlaqə rolunu oynayan sözlərdir.

Form

Bağlayıcılar bir cümlədəki sözləri, ifadələri və tərəfləri birləşdirən sözlərdir.
Əsas bağlayıcılar bunlardır: and, but, because və when.

Cümlənin quruluşu belədir:
Tərəf 1 + bağlayıcı + tərəf 2

Cümlə uzun olduqda bağlayıcıdan əvvəl vergül (,) qoyulur.

Example

And

 • Kevin reads the newspaper and watches television every Friday.
 • They live in New York and love its beautiful library.

But

 • I like maths lessons but I don’t really like history lessons.
 • You can go hiking there but you have to be very careful.

Because

 • Anna doesn’t want to take the exam because she did not study.
 • We can’t come to the party tonight because we must study.

When

 • You get very tired when you don’t sleep.
 • We came from school when nobody was home.

Use

Bağlayıcılar sözləri, ifadələri, tərəf və cümlələri bir-birinə bağlamaq və aralarındakı əlaqələri göstərmək üçün istifadə olunur.

Tərəfləri müxtəlif yollarla birləşdirə bilərik:

 • And: iki cümləni birləşdirir (əlavə);
 • But: bir şərt və ya bir ziddiyə ifadə edir (ziddiyət);
 • Because: səbəbini  bildirir (səbəb);
 • When: cümlələrin vaxtını bildirir (vaxt).

Summary

Bağlayıcılar [conjuctions] sözlər, ifadələr, tərəf və cümlələr arasında bir əlaqə rolunu oynayır.

Əsas bağlayıcılar bunlardır: and, but, becausewhen. Bağlayıcılar cümlələr arasında istifadə olunur.

Məsələn:
— “I need to go to the supermarket and I also want to visit my grandmother.” = And iki cümləni birləşdirmək üçün istifadə olunur.
— “I need to go to the supermarket but I have to work.” = But eyni zamanda başqa bir hərəkətlə zidd olan bir hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə olunur.
— “I need to go to the supermarket because we have no bread.” = Because cümlənin iki hissəsini əlaqələndirmək üçün istifadə olunur: hərəkət və hərəkətin səbəbi.
— “I need to go to the supermarket when I finish work.” = When birincisi artıq bitdikdən sonra yeni hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License