Az And, But, Because és When Kötőszavak


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

A kötőszavak [conjunctions] olyan szavak, amelyek szerepe, hogy összekötik a mondat különböző elemeit egymással.

Form

A kötőszavak olyan szavak, amelyek szerepe, hogy összekötik a mondat különböző elemeit egymással.
A fő kötőszavak a következők: and, but, because és when.

A mondat szerkezete a következő:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Ha a mondat hosszabb, vesszőt (,) teszünk a kötőszó elé.

Example

 • And
  • Kevin reads the newspaper and watches television every Friday.
  • They live in New York and love its beautiful library.
 • But
  • I like maths lessons but I don’t really like history lessons.
  • You can go hiking there but you have to be very careful.
 • Because
  • Anna doesn’t want to take the exam because she did not study.
  • We can’t come to the party tonight because we must study.
 • When
  • You get very tired when you don’t sleep.
  • We came from school when nobody was home.

Use

A kötőszavakat arra használjuk, hogy összekössünk szavakat, mondatokat, és a köztük lévő kapcsolatot megmutassuk.

Különböző módokon kombinálhatjuk a tagmondatokat:

 • And: két mondatot köt össze (hozzátétel);
 • But: egy feltételt vagy egy ellentétet fejez ki (ellentét);
 • Because: az okot fejezi ki (ok);
 • When: a mondat idejét fejezi ki (idő).

Summary

A kötőszavak [conjunctions] szerepe az, hogy összekötik a mondat különböző elemeit egymással.

A fő kötőszavak a következők: and, but, because és when.

A mondat szerkezete a következő:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Például:
— “I need to go to the supermarket and I also want to visit my grandmother.” = Az and-et arra használjuk, hogy összekössünk két mondatot.
— “I need to go to the supermarket but I have to work.” = A but-ot arra használjuk, hogy egy cselekvést kifejezzünk, amely ellentétben áll egy másikkal ugyanabban az időben.
— “I need to go to the supermarket because we have no bread.” = A because-t arra használjuk, hogy összekössük a mondat két részét: a cselekvést és a cselekvés okát.
— “I need to go to the supermarket when I finish work.” = A when-t használjuk, hogy kifejezzük az új cselekvést az első, már befejeződött cselekvés után.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a kötőszavak használatát kontextusba helyezve.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License