Az And, But, Because és When Kötőszavak


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

A kötőszavak [conjunctions] olyan szavak, amelyek szerepe, hogy összekötik a mondat különböző elemeit egymással.

Form

A kötőszavak olyan szavak, amelyek szerepe, hogy összekötik a mondat különböző elemeit egymással.
A fő kötőszavak a következők: and, but, because és when.

A mondat szerkezete a következő:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Ha a mondat hosszabb, vesszőt (,) teszünk a kötőszó elé.

Example

 • And
  • Kevin reads the newspaper and watches television every Friday.
  • They live in New York and love its beautiful library.
 • But
  • I like maths lessons but I don’t really like history lessons.
  • You can go hiking there but you have to be very careful.
 • Because
  • Anna doesn’t want to take the exam because she did not study.
  • We can’t come to the party tonight because we must study.
 • When
  • You get very tired when you don’t sleep.
  • We came from school when nobody was home.

Use

A kötőszavakat arra használjuk, hogy összekössünk szavakat, mondatokat, és a köztük lévő kapcsolatot megmutassuk.

Különböző módokon kombinálhatjuk a tagmondatokat:

 • And: két mondatot köt össze (hozzátétel);
 • But: egy feltételt vagy egy ellentétet fejez ki (ellentét);
 • Because: az okot fejezi ki (ok);
 • When: a mondat idejét fejezi ki (idő).

Summary

A kötőszavak [conjunctions] szerepe az, hogy összekötik a mondat különböző elemeit egymással.

A fő kötőszavak a következők: and, but, because és when.

A mondat szerkezete a következő:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Például:
— “I need to go to the supermarket and I also want to visit my grandmother.” = Az and-et arra használjuk, hogy összekössünk két mondatot.
— “I need to go to the supermarket but I have to work.” = A but-ot arra használjuk, hogy egy cselekvést kifejezzünk, amely ellentétben áll egy másikkal ugyanabban az időben.
— “I need to go to the supermarket because we have no bread.” = A because-t arra használjuk, hogy összekössük a mondat két részét: a cselekvést és a cselekvés okát.
— “I need to go to the supermarket when I finish work.” = A when-t használjuk, hogy kifejezzük az új cselekvést az első, már befejeződött cselekvés után.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a kötőszavak használatát kontextusba helyezve.

More exercises

License