Birtokos Melléknevek


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

A melléknevek [adjectives] olyan jelzők, amelyek két különböző helyen állhatnak egy mondaton belül, hogy módosítsanak vagy jellemezzenek egy személyt vagy egy dolgot.

A birtokos mellékneveket [possessive adjectives] arra használjuk, hogy megmutassuk, hogy valami valakihez tartozik.

Form

A birtokos mellékneveket együtt használjuk a főnevekkel, és számban és nemben különböznek. Nem használunk névelőt és más jelzőt a birtokos névmások előtt.

A birtokos melléknevek a következők:

Subject Pronouns Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

Birtokos mellékneveket használunk, hogy megmutassuk, valami valakihez (ember vagy állat) tartozik.

FIGYELEM: A birtokos melléknevek bár jelzők, a szótárakban és nyelvtan könyvekben általában melléknévként említik őket.

Summary

A birtokos melléknevek [possessive adjectives] azt fejezik ki, hogy valami tartozik egy személyhez vagy állathoz. Megkülönböztetjük őket számban és nemben.

Ezek a következők: my, your, his, her, its, our, your és their.

Például:
— “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = A her/my a mondat egy másik elemét jellemzi (amelyek birtokos melléknevek).
♦ “It is not her sandwich, it’s mine.” = A mine a mondat egy másik elemét (ami egy birtokos névmás) helyettesíti.

NOTE: Nem használunk jelzőket a birtokos melléknevek előtt, mert már magukban egyfajta jelzők.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a birtokos melléknevek használatát kontextusba helyezve.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License