Birtokos Melléknevek

Introduction

A melléknevek [adjectives] olyan jelzők, amelyek két különböző helyen állhatnak egy mondaton belül, hogy módosítsanak vagy jellemezzenek egy személyt vagy egy dolgot.

A birtokos mellékneveket [possessive adjectives] arra használjuk, hogy megmutassuk, hogy valami valakihez tartozik.

Form

A birtokos mellékneveket együtt használjuk a főnevekkel, és számban és nemben különböznek. Nem használunk névelőt és más jelzőt a birtokos névmások előtt.

A birtokos melléknevek a következők:

Subject Pronouns Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

Birtokos mellékneveket használunk, hogy megmutassuk, valami valakihez (ember vagy állat) tartozik.

FIGYELEM: A birtokos melléknevek bár jelzők, a szótárakban és nyelvtan könyvekben általában melléknévként említik őket.

Summary

A birtokos melléknevek [possessive adjectives] azt fejezik ki, hogy valami tartozik egy személyhez vagy állathoz. Megkülönböztetjük őket számban és nemben.

Ezek a következők: my, your, his, her, its, our, your és their.

Például:
— “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = A her/my a mondat egy másik elemét jellemzi (amelyek birtokos melléknevek).
♦ “It is not her sandwich, it’s mine.” = A mine a mondat egy másik elemét (ami egy birtokos névmás) helyettesíti.

NOTE: Nem használunk jelzőket a birtokos melléknevek előtt, mert már magukban egyfajta jelzők.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a birtokos melléknevek használatát kontextusba helyezve.

More exercises

Exercises


License