Felsőfok Melléknevekkel és Határozószókkal

Introduction

A felsőfokú mellékneveket/határozószókat [superlative adjectives/adverbs] arra használjuk, hogy összehasonlítsunk [comparisons] dolgokat, embereket vagy cselekvéseket, kifejezve egy dolog, egy személy vagy egy cselekvés felsőbbségét [expressing the superiority], amelyeknek egy magasabb szintű különös minősége van.

Form

A felsőfok képzésénél használhatunk mellékneveket vagy határozószókat. A the jelző a melléknév/határozószó előtt áll, és azt mutatja, hogy valami felsőbbrendű más dolgoknál.

A mondat szerkezete a következő:
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + object + …

Egy felsőfokú melléknév/határozószó alakját másképp képezzük, annak szótagszámától és végződésétől függően.

Egy szótagú:

 • Melléknév/határozószó:est-et teszünk hozzá (cleancleanest);
 • Melléknév/határozószóe végződéssel: -st-t teszünk hozzá (simple simplest);
 • Egy magánhangzóra és egy mássalhangzóra végződő melléknevek: megduplázzuk a szóvégi mássalhangzót, és utána –est-et teszünk (bigbiggest).

Két szótagú:

 • Melléknév/határozószó -y végződéssel: -y helyett –i-t írunk, és -est-et teszünk hozzá(friendlythe friendliest).

Kettő vagy több szótagú:

 • Melléknév/határozószó -y végződés nélkül: the most-ot teszünk a melléknév/határozószó elé the most + adjective/adverb (változtatás nélkül) (beautifulthe most beautiful).

Amikor the most-ot használunk, a melléknév/határozószó alakja ugyanaz marad.

Example

Egy szótagú

 • I have the cleanest desk in the office.
 • She has the oldest shop in the street.
 • They tried their hardest to buy an apartment.

Két szótagú, -y végződéssel

 • You are the funniest woman alive.
 • She is the friendliest girl I’ve ever met.
 • We wake up the earliest to take shower.

Kettő vagy több szótagú, -y végződés nélkül

 • I think that tennis is the most boring sport.
 • ‘War and Peace’ is the most difficult Russian book to read.
 • Far east countries’ languages are the most popular to learn.

Use

Felsőfokú melléknevet/határozószót használunk, amikor ki akarjuk fejezni egy dolog, személy vagy cselekvés felsőbbségét egy másik felett.

Summary

Felsőfokú melléknevet/határozószót [superlative adjectives/adverbs] használunk, amikor össze akarunk hasonlítani [comparisons] dolgokat, embereket vagy cselekvéseket, kifejezve egyik felsőbbségét [expressing the superiority], amelynek magasabb szintű különleges minősége van, mint a másiknak.

Szerkezetük a következő:
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + object + …

Alakjaik különböznek a melléknév szótagszámától és végződésétől függően.

Például:
Egy szótagú:
Általános: “Tall” ⇒ “Claire is the tallest girl in the class.” = -est-et teszünk hozzá;
-e végződéssel: “Nice” ⇒ “Anne is the nicest girl I know.” = -st-t teszünk hozzá;
Egy magánhangzóra és egy mássalhangzóra végződő melléknevek: “Thin” ⇒ “Karl is the thinnest.” = Megduplázzuk a mássalhangzót, és -est-et teszünk hozzá.
Kétszótagú, -y végződéssel: “Hungry ⇒ “Claire is the hungriest girl in the class.” = -y helyett -i-t írunk, és -est-et adunk hozzá.
Kettő vagy több szótagú (-y végződés nélkül): “Tired” ⇒ “Claire is the most tired girl in the class.” = Most-ot írunk a melléknév/határozószó elé.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a felsőfok használatát kontextusba helyezve.

More exercises

License