Felsőfok Melléknevekkel és Határozószókkal


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

A felsőfokú mellékneveket/határozószókat [superlative adjectives/adverbs] arra használjuk, hogy összehasonlítsunk [comparisons] dolgokat, embereket vagy cselekvéseket, kifejezve egy dolog, egy személy vagy egy cselekvés felsőbbségét [expressing the superiority], amelyeknek egy magasabb szintű különös minősége van.

Form

A felsőfok képzésénél használhatunk mellékneveket vagy határozószókat. A the jelző a melléknév/határozószó előtt áll, és azt mutatja, hogy valami felsőbbrendű más dolgoknál.

A mondat szerkezete a következő:
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + object + …

Egy felsőfokú melléknév/határozószó alakját másképp képezzük, annak szótagszámától és végződésétől függően.

Egy szótagú:

 • Melléknév/határozószó:est-et teszünk hozzá (cleancleanest);
 • Melléknév/határozószóe végződéssel: -st-t teszünk hozzá (simple simplest);
 • Egy magánhangzóra és egy mássalhangzóra végződő melléknevek: megduplázzuk a szóvégi mássalhangzót, és utána –est-et teszünk (bigbiggest).

Két szótagú:

 • Melléknév/határozószó -y végződéssel: -y helyett –i-t írunk, és -est-et teszünk hozzá(friendlythe friendliest).

Kettő vagy több szótagú:

 • Melléknév/határozószó -y végződés nélkül: the most-ot teszünk a melléknév/határozószó elé the most + adjective/adverb (változtatás nélkül) (beautifulthe most beautiful).

Amikor the most-ot használunk, a melléknév/határozószó alakja ugyanaz marad.

Example

Egy szótagú

 • I have the cleanest desk in the office.
 • She has the oldest shop in the street.
 • They tried their hardest to buy an apartment.

Két szótagú, -y végződéssel

 • You are the funniest woman alive.
 • She is the friendliest girl I’ve ever met.
 • We wake up the earliest to take shower.

Kettő vagy több szótagú, -y végződés nélkül

 • I think that tennis is the most boring sport.
 • ‘War and Peace’ is the most difficult Russian book to read.
 • Far east countries’ languages are the most popular to learn.

Use

Felsőfokú melléknevet/határozószót használunk, amikor ki akarjuk fejezni egy dolog, személy vagy cselekvés felsőbbségét egy másik felett.

Summary

Felsőfokú melléknevet/határozószót [superlative adjectives/adverbs] használunk, amikor össze akarunk hasonlítani [comparisons] dolgokat, embereket vagy cselekvéseket, kifejezve egyik felsőbbségét [expressing the superiority], amelynek magasabb szintű különleges minősége van, mint a másiknak.

Szerkezetük a következő:
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + object + …

Alakjaik különböznek a melléknév szótagszámától és végződésétől függően.

Például:
Egy szótagú:
Általános: “Tall” ⇒ “Claire is the tallest girl in the class.” = -est-et teszünk hozzá;
-e végződéssel: “Nice” ⇒ “Anne is the nicest girl I know.” = -st-t teszünk hozzá;
Egy magánhangzóra és egy mássalhangzóra végződő melléknevek: “Thin” ⇒ “Karl is the thinnest.” = Megduplázzuk a mássalhangzót, és -est-et teszünk hozzá.
Kétszótagú, -y végződéssel: “Hungry ⇒ “Claire is the hungriest girl in the class.” = -y helyett -i-t írunk, és -est-et adunk hozzá.
Kettő vagy több szótagú (-y végződés nélkül): “Tired” ⇒ “Claire is the most tired girl in the class.” = Most-ot írunk a melléknév/határozószó elé.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a felsőfok használatát kontextusba helyezve.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License