Nőnemű Főnevek Képzése


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

A főnevek [nouns] egy személyre, egy helyre, egy eseményre, egy anyagra vagy egy minőségre utalnak.

A főneveknek három neme [gender] van: hímnem, nőnem és semlegesnem. A legtöbb esetben képezhetünk nőnemű főnevet a hímnemű változatból, amikor a személy, akiről beszélünk nő.

Form

A nőnemű főneveket a hímnemű alakból képezhetjük, egy végződés hozzáadásával:

Szabályos

A legtöbb esetben úgy kapjuk meg a nőnemű alakot, hogy hozzáteszünk egy -ess végződést a hímnemű alakhoz.

Masculine Femenine
Count Countess
Host Hostess
Manager Manageress

Rendhagyó

De találunk néhány kivételt is:

  • A-tor vagy –ter végződések esetében: a-tr-t megváltoztatjuk, és –ess-t teszünk hozzá;
Masculine Femenine
Actor Actress
Waiter Waitress
  • Az-e végződés esetében: -ss-t teszünk hozzá;
Masculine Femenine
Prince Princess
  • Végződés hangsúlyos magánhangzóval + mássalhangzóval: megduplázzuk a mássalhangzót és –ess-t teszünk hozzá.
Masculine Femenine
God Goddess

Example

Szabályos

  • Count ⇒ The Countess gave birth at eleven.
  • HostOur hostess is a nice woman.
  • ManagerThe Manageress checks the rooms at weekends.

Rendhagyó

Főnevek -tor vagy -ter végződéssel

  • ActorShe is my favourite actress.
  • WaiterThese girls are waitresses.

Főnevek -e végződéssel

  • PrinceThe princess got married and lived happily ever after.

Főnevek, amelyek hangsúlyos magánhangzóra végződnek, amelyet egy mássalhangzó követ

  • GodAthena is an ancient goddess.

Use

Akkor képezzük a szó nőnemű alakját, ha a személy, akiről beszélünk nő, és a főnévnek van egy lehetséges nőnemű alakja.

Vannak kivételek és rendhagyó alakok, amelyeket fejből kell megtanulni.

Summary

Hímnemű alakból képezhető nőnemű alak. A legtöbb esetben úgy képezzük, hogy egy –ess-t teszünk hozzá.

Például:
— Szabályos: “Lion” ⇒ “Lioness” = We add -ess.

Mindazonáltal van néhány rendhagyó alak a nőnem képzésében, a főnév végződésétől függően.

Például
— A-tor vagy -ter végződés esetében: “Conductor“⇒ “Conductress” = A –tor-t –tr-ré változtatjuk, és -ess-t teszünk hozzá.
— Az-e végződés esetében: “Prince” ⇒ “Princess” = -ss-t teszünk hozzá.
— Végződés hangsúlyos magánhangzóval + mássalhangzóval: “God” ⇒ “Goddess” = Megduplázzuk a -d-t, és -ess-t teszünk hozzá.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a nőnemű főnevek képzését kontextusba helyezve.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License