Nőnemű Főnevek Képzése

Introduction

A főnevek [nouns] egy személyre, egy helyre, egy eseményre, egy anyagra vagy egy minőségre utalnak.

A főneveknek három neme [gender] van: hímnem, nőnem és semlegesnem. A legtöbb esetben képezhetünk nőnemű főnevet a hímnemű változatból, amikor a személy, akiről beszélünk nő.

Form

A nőnemű főneveket a hímnemű alakból képezhetjük, egy végződés hozzáadásával:

Szabályos

A legtöbb esetben úgy kapjuk meg a nőnemű alakot, hogy hozzáteszünk egy -ess végződést a hímnemű alakhoz.

Masculine Femenine
Count Countess
Host Hostess
Manager Manageress

Rendhagyó

De találunk néhány kivételt is:

  • A-tor vagy –ter végződések esetében: a-tr-t megváltoztatjuk, és –ess-t teszünk hozzá;
Masculine Femenine
Actor Actress
Waiter Waitress
  • Az-e végződés esetében: -ss-t teszünk hozzá;
Masculine Femenine
Prince Princess
  • Végződés hangsúlyos magánhangzóval + mássalhangzóval: megduplázzuk a mássalhangzót és –ess-t teszünk hozzá.
Masculine Femenine
God Goddess

Example

Szabályos

  • Count ⇒ The Countess gave birth at eleven.
  • HostOur hostess is a nice woman.
  • ManagerThe Manageress checks the rooms at weekends.

Rendhagyó

Főnevek -tor vagy -ter végződéssel

  • ActorShe is my favourite actress.
  • WaiterThese girls are waitresses.

Főnevek -e végződéssel

  • PrinceThe princess got married and lived happily ever after.

Főnevek, amelyek hangsúlyos magánhangzóra végződnek, amelyet egy mássalhangzó követ

  • GodAthena is an ancient goddess.

Use

Akkor képezzük a szó nőnemű alakját, ha a személy, akiről beszélünk nő, és a főnévnek van egy lehetséges nőnemű alakja.

Vannak kivételek és rendhagyó alakok, amelyeket fejből kell megtanulni.

Summary

Hímnemű alakból képezhető nőnemű alak. A legtöbb esetben úgy képezzük, hogy egy –ess-t teszünk hozzá.

Például:
— Szabályos: “Lion” ⇒ “Lioness” = We add -ess.

Mindazonáltal van néhány rendhagyó alak a nőnem képzésében, a főnév végződésétől függően.

Például
— A-tor vagy -ter végződés esetében: “Conductor“⇒ “Conductress” = A –tor-t –tr-ré változtatjuk, és -ess-t teszünk hozzá.
— Az-e végződés esetében: “Prince” ⇒ “Princess” = -ss-t teszünk hozzá.
— Végződés hangsúlyos magánhangzóval + mássalhangzóval: “God” ⇒ “Goddess” = Megduplázzuk a -d-t, és -ess-t teszünk hozzá.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a nőnemű főnevek képzését kontextusba helyezve.

More exercises

Exercises


License