Az Időre és a Helyre vonatkozó Prepozíciók

Prepositions

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

A prepozíciók [prepositions] kis szavak, amelyek összekötnek bizonyos elemeket egy mondatban. Nélkülözhetetlenek, mert további információt nyújtanak a mondattal kapcsolatban, elhelyezve eseményeket, embereket és tárgyakat időben és térben.

Form

A prepozíciók általában a főnevek vagy a névmások előtt állnak.

A leggyakrabban használt prepozíciók a következők: at, by, for, from, in, on, to, with

Example

 1. I am at the supermarket.
 2. He went by bus.
 3. They went for a walk.
 4. He works from nine to six.
 5. The juice is in the fridge.
 6. The cat jumped on the table.
 7. He went to the kitchen.
 8. She played with her son in the living room.

Use

A leggyakrabban használt prepozíciók között találjuk a mozgásra, az időre és a helyre vonatkozókat. Mások további információt nyújtanak az olvasónak.

 1. At (egy adott helyen lenni);
 2. By (valaminek a segítségével…);
 3. For (azzal a céllal, hogy…);
 4. From (a mozgás kezdő pontja);
 5. In (egy háromdimenziós zárt téren belül lenni);
 6. On (egy felületen lenni, és kapcsolatban lenni vele);
 7. To (mozgás egy úticél felé);
 8. With (valaki által kísérve…).

Summary

A prepozíciók [prepositions] fontosak, mert további információt nyújtanak a mondatról. A leggyakrabban használt prepozíciók [common prepositions] között találjuk a mozgásra, az időre vagy a helyre vonatkozókat.

A leggyakrabban használt prepozíciók a következők: at, by, for, from, in, on, to, with.

Például:
— “I’m at the supermarket.”
— “I have to speak with the manager.”

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja az időre és a helyre vonatkozó prepozíciók használatát kontextusba helyezve.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Hungarian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book