Unit 7.2

Często używane przyimki czasu i miejsca


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Przyimki [prepositions] to małe słowa, które łącza elementy w zdaniu. Są niezbędne, bo wnoszą do  zdania dodatkowe szczegóły, umieszczając wydarzenia, ludzi oraz rzeczy w czasie oraz miejscu.

Form

Przyimki zazwyczaj występują przed frazą rzeczownikową lub zaimkiem.

Najczęściej używane przyimki to: atbyforfrominontowith

Example

 1. I am at the supermarket.
 2. He went by bus.
 3. They went for a walk.
 4. He works from nine to six.
 5. The juice is in the fridge.
 6. The cat jumped on the table.
 7. He went to the kitchen.
 8. She played with her son in the living room.

Use

Przyimki nie występują oddzielnie, ale wraz z innymi elementami zdania tworzą główny sens. Jednymi z najczęściej używanymi przyimkami są przyimki ruchu, czasu oraz miejsca. Inne jedynie zapewniają czytelnikowi dodatkowe informacje.

 1. At (znajdowanie się w konkretnym miejscu);
 2. By (z wykorzystaniem środków…);
 3. For (w celu…);
 4. From (punkt początkowy ruchu);
 5. In (znajdowanie się w środku trójwymiarowej przestrzeni);
 6. On (znajdowanie się na powierzchni w styku z nią);
 7. To (poruszając się w kierunku jakiegoś celu);
 8. With (w towarzystwie…).

Summary

Przyimki [prepositions] są ważne, jako że niosą ze sobą dodatkowe informacje o zdaniu. Najczęściej używane przyimki to przyimki ruchu, czasu i miejsca.

Najczęściej używane przyimki to: at, by, for, from, in, on, to, oraz with.

Na przykład:
— “I’m at the supermarket.”
— “I have to speak with the manager.”

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License