Unit 2.2

Tworzenie liczby mnogiej

Nouns

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Rzeczownik (noun) nazywa: osobę, miejsce, rzecz, wydarzenie, substancję lub jakość.

Liczba mnoga (plural) denotuje więcej niż jedną osobę, zwierzę, miejsce lub rzecz.

Form

Rzeczowniki w liczbie mnogiej tworzymy dodając do rzeczownika w liczbie pojedynczej przyrostek. Tworzenie liczby mnogiej może przebiegać:

Regularnie

Poprzez dodawanie przyrostka -s do liczby pojedynczej

SingularPlural
carcars
classmateclassmates
tabletables
teacherteachers
studentstudents

Nieregularnie

Liczba mnoga rzeczowników tworzona jest odmiennie zależnie od końcówki liczby pojedynczej. Przypadki tworzenia liczby mnogiej zależnie od końcówki to:

 • Rzeczowniki zakończone na -ch-s-sh-x or -z: dodajemy -es.
SingularPlural
-chwitchwitches
-sbossbosses
-shbushbushes
-xboxboxes
-zquizquizzes
 • Rzeczowniki zakończone na -y: zamieniamy -y- na -i- oraz dodajemy -es.
SingularPlural
babybabies
citycities
daisydaisies
 • Rzeczowniki zakończone na -fe lub -f: zamieniamy -f(e) na -v oraz dodajemy (e)s.
SingularPlural
lifelives
wifewives
wolfwolves

Example

Regularnie

 • StudentPeter and Eva are students.

Nieregularnie

Rzeczowniki zakończone na -ch, -s, -sh -x or -z

 • WitchWitches are not always scary.
 • BossNobody likes Mondays, not even bosses.
 • BushI like these bushes in spring.
 • BoxWe have 10 boxes.
 • QuizFriday is time for quizzes.

Rzeczowniki zakończone na -y

 • StoryHe tells me some stories.

Rzeczowniki zakończone na -fe lub -f

 • WifeThey are wives.
 • WolfWe saw many wolves at the zoo.

Use

Liczby pojedynczej używamy do określenia jednej rzeczy; mnogiej do określenia dwóch lub więcej.  Liczbę mnogą mają tylko rzeczowniki policzalne (których ilość można określić za pomocą liczb)

Rzeczowniki niepoliczalne nie mają liczby mnogiej.

Summary

Liczba mnoga rzeczowników tworzona jest odmiennie zależnie od końcówki liczby pojedynczej. Zazwyczaj dodajemy przyrostek -s.

Na przykład:
— “One cup.” ⇒ “Three cups.” = Dodajemy -s na końcu rzeczownika.

Aczkolwiek istnieją pewnie nieregularności w formacji liczby mnogiej zależnie od końcówki rzeczownika.

Na przykład:
— Rzeczowniki zakończone na -ch-s-sh-x or -z: “One fox.” ⇒ “Two foxes.” dodajemy -es.
— Rzeczowniki zakończone na -y: “One lady.” ⇒ “Two ladies.” zamieniamy -y- na -i- oraz dodajemy -es.
— Rzeczowniki zakończone na -fe lub -f: “One life.” ⇒ “Two lives.” zamieniamy -f(e) na -v oraz dodajemy (e)s.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book