Unit 2.2

Tworzenie liczby mnogiej


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Rzeczownik (noun) nazywa: osobę, miejsce, rzecz, wydarzenie, substancję lub jakość.

Liczba mnoga (plural) denotuje więcej niż jedną osobę, zwierzę, miejsce lub rzecz.

Form

Rzeczowniki w liczbie mnogiej tworzymy dodając do rzeczownika w liczbie pojedynczej przyrostek. Tworzenie liczby mnogiej może przebiegać:

Regularnie

Poprzez dodawanie przyrostka -s do liczby pojedynczej

Singular Plural
car cars
classmate classmates
table tables
teacher teachers
student students

Nieregularnie

Liczba mnoga rzeczowników tworzona jest odmiennie zależnie od końcówki liczby pojedynczej. Przypadki tworzenia liczby mnogiej zależnie od końcówki to:

 • Rzeczowniki zakończone na -ch-s-sh-x or -z: dodajemy -es.
Singular Plural
-ch witch witches
-s boss bosses
-sh bush bushes
-x box boxes
-z quiz quizzes
 • Rzeczowniki zakończone na -y: zamieniamy -y- na -i- oraz dodajemy -es.
Singular Plural
baby babies
city cities
daisy daisies
 • Rzeczowniki zakończone na -fe lub -f: zamieniamy -f(e) na -v oraz dodajemy (e)s.
Singular Plural
life lives
wife wives
wolf wolves

Example

Regularnie

 • StudentPeter and Eva are students.

Nieregularnie

Rzeczowniki zakończone na -ch, -s, -sh -x or -z

 • WitchWitches are not always scary.
 • BossNobody likes Mondays, not even bosses.
 • BushI like these bushes in spring.
 • BoxWe have 10 boxes.
 • QuizFriday is time for quizzes.

Rzeczowniki zakończone na -y

 • StoryHe tells me some stories.

Rzeczowniki zakończone na -fe lub -f

 • WifeThey are wives.
 • WolfWe saw many wolves at the zoo.

Use

Liczby pojedynczej używamy do określenia jednej rzeczy; mnogiej do określenia dwóch lub więcej.  Liczbę mnogą mają tylko rzeczowniki policzalne (których ilość można określić za pomocą liczb)

Rzeczowniki niepoliczalne nie mają liczby mnogiej.

Summary

Liczba mnoga rzeczowników tworzona jest odmiennie zależnie od końcówki liczby pojedynczej. Zazwyczaj dodajemy przyrostek -s.

Na przykład:
— “One cup.” ⇒ “Three cups.” = Dodajemy -s na końcu rzeczownika.

Aczkolwiek istnieją pewnie nieregularności w formacji liczby mnogiej zależnie od końcówki rzeczownika.

Na przykład:
— Rzeczowniki zakończone na -ch-s-sh-x or -z: “One fox.” ⇒ “Two foxes.” dodajemy -es.
— Rzeczowniki zakończone na -y: “One lady.” ⇒ “Two ladies.” zamieniamy -y- na -i- oraz dodajemy -es.
— Rzeczowniki zakończone na -fe lub -f: “One life.” ⇒ “Two lives.” zamieniamy -f(e) na -v oraz dodajemy (e)s.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License