Unit 5.2

Present Continuous przeczenia


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Present Continuous (lub progressive) to czas gramatyczny służący do mówienia o wydarzeniach teraźniejszych.

W formie przeczącej, czasownik neguje jakieś teraźniejsze wydarzenia.

Form

Czas present continuous w formie przeczącej, ma taką strukturę:
Subject + to be + not + [verb + -ing] + …

 • Krótka forma przeczenia jest taka sama jak krótka forma to be:
  I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To Be + not Verb + -ing
I am not working
You are not working
He is not working
She is not working
It is not working
We are not working
You are not working
They are not working

*Sprawdź wyjątki w present continuous – forma  twierdząca.

Example

 1. Moment wypowiedzi
  • I’m not eating an apple.
  • She isn’t watching TV at the moment.
  • We aren’t speaking.
 2. Tymczasowe sytuacje
  • I’m not looking for a new shirt.
  • Paul isn’t working hard to buy new shoes.
  • We aren’t staying in this apartment for 3 weeks.
 3. Zaplanowane sytuacje
  • I’m not leaving early tonight.
  • He isn’t going to the cinema on Friday evening.
  • We aren’t going on holiday at the end of this month.
 4. Zmiany i tendencje
  • I’m not getting happier and happier.
  • The world isn’t getting warmer.
  • We aren’t becoming better at volleyball.
 5. Konsystencja wydarzeń
  • I‘m not always watching the news.
  • He isn’t talking consistently.
  • They are not always having lunch at 14:00.

Use

Używamy present continuous w formie przeczącej do mówienia o:

 1. Sytuacjach trwających w momencie mówienia;
 2. Sytuacjach tymczasowych (które zakończą się w przyszłości);
 3. Zaplanowanych czynnościach;
 4. Zmianach i tendencjach;
 5. Konsystencji wydarzeń;

Summary

Present Continuous to czas gramatyczny służący do mówienia o wydarzeniach teraźniejszych. W formie przeczącej, czasownik neguje jakieś teraźniejsze wydarzenia.

Struktura:
Subject + to be + not + [verb + -ing] + …

Na przykład:
— „He isn’t working on an important project today.” = W tym przypadku używamy present continuous ponieważ negujemy sytuację mającą miejsce w momencie wypowiedzi.
♦ „He doesn’t work on important projects.” = W tym przypadku używamy present simple ponieważ negujemy sytuację, która regularnie ma miejsce w teraźniejszości.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License