Unit 5.2

Present Continuous przeczenia

Introduction

Present Continuous (lub progressive) to czas gramatyczny służący do mówienia o wydarzeniach teraźniejszych.

W formie przeczącej, czasownik neguje jakieś teraźniejsze wydarzenia.

Form

Czas present continuous w formie przeczącej, ma taką strukturę:
Subject + to be + not + [verb + -ing] + …

 • Krótka forma przeczenia jest taka sama jak krótka forma to be:
  I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To Be + not Verb + -ing
I am not working
You are not working
He is not working
She is not working
It is not working
We are not working
You are not working
They are not working

*Sprawdź wyjątki w present continuous – forma  twierdząca.

Example

 1. Moment wypowiedzi
  • I’m not eating an apple.
  • She isn’t watching TV at the moment.
  • We aren’t speaking.
 2. Tymczasowe sytuacje
  • I’m not looking for a new shirt.
  • Paul isn’t working hard to buy new shoes.
  • We aren’t staying in this apartment for 3 weeks.
 3. Zaplanowane sytuacje
  • I’m not leaving early tonight.
  • He isn’t going to the cinema on Friday evening.
  • We aren’t going on holiday at the end of this month.
 4. Zmiany i tendencje
  • I’m not getting happier and happier.
  • The world isn’t getting warmer.
  • We aren’t becoming better at volleyball.
 5. Konsystencja wydarzeń
  • I‘m not always watching the news.
  • He isn’t talking consistently.
  • They are not always having lunch at 14:00.

Use

Używamy present continuous w formie przeczącej do mówienia o:

 1. Sytuacjach trwających w momencie mówienia;
 2. Sytuacjach tymczasowych (które zakończą się w przyszłości);
 3. Zaplanowanych czynnościach;
 4. Zmianach i tendencjach;
 5. Konsystencji wydarzeń;

Summary

Present Continuous to czas gramatyczny służący do mówienia o wydarzeniach teraźniejszych. W formie przeczącej, czasownik neguje jakieś teraźniejsze wydarzenia.

Struktura:
Subject + to be + not + [verb + -ing] + …

Na przykład:
— „He isn’t working on an important project today.” = W tym przypadku używamy present continuous ponieważ negujemy sytuację mającą miejsce w momencie wypowiedzi.
♦ „He doesn’t work on important projects.” = W tym przypadku używamy present simple ponieważ negujemy sytuację, która regularnie ma miejsce w teraźniejszości.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License