Unit 5.2

Şimdiki Zamanın Olumsuz Hali


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Şimdiki Zaman [present continuous] konuşma süresince gerçekleşen (konuşma anının öncesinde, süresince ve sonrasında) olaylardan bahsetmek için kullanılır.

Olumsuz Halde kullanıldığında fiil olayın o anda gerçekleştiğini inkar eder.

Form

 Şimdiki Zaman Olumsuz çekimi aşağıdaki gibidir:
Özne + to be + not + [fiil + -ing] + …

 • Olumsuz halinin kısaltılışı to be fiilinin kısaltılışı ile aynıdır: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To Be + not Verb + -ing
I am not working
You are not working
He is not working
She is not working
It is not working
We are not working
You are not working
They are not working

*İstisnalar için Şimdiki Zamanın Olumlu Hali konusunu inceleyiniz.

Example

 1. Konuşma Anı
  • I‘m not eating an apple.
  • She isn’t watching TV at the moment.
  • We aren’t speaking.
 2. Geçici eylemler
  • I‘m not looking for a new shirt.
  • Paul isn’t working hard to buy new shoes.
  • We aren’t staying in this apartment for 3 weeks.
 3. Geleceğe dair planlı eylemler
  • I‘m not leaving early tonight.
  • He isn’t going to the cinema on Friday evening.
  • We aren’t going on holiday at the end of this month.
 4. Değişiklik ve Eğilimler
  • I‘m not getting happier and happier.
  • The world isn’t getting warmer.
  • We aren’t becoming better at volleyball.
 5. Bir olayın sıklığı
  • I‘m not always watching the news.
  • He isn’t talking consistently.
  • They are not always having lunch at 14:00.

Use

Şimdiki Zamanın olumsuz yapısını aşağıdaki durumlardan bahsetmek için kullanırız:

 1. Konuşma Anı;
 2. Geçici eylemler;
 3. Geleceğe dair planlı eylemler;
 4. Değişiklik ve Eğilimler;
 5. Bir olayın sıklığı.

Summary

Şimdiki Zaman [present continuous] konuşma anında ve süresince gerçekleşen olaylardan bahsedilirken kullanılır. Olumsuz halde kullanıldığında fiil olayın o anda gerçekleştiğini inkar eder.

Formülü aşağıdaki gibidir:
Özne + to be + not + [fiil + -ing] + …

Örnek:
— “He isn’t working on an important project today.” = Bu durumda konuşma zamanında gerçekleşen bir olayı belirtmek için
Şimdiki zaman kullandık.
♦ “He doesn’t work on important projects.” = Bu durumda şimdiki zamanda sürekli tekrar etmeyen ve her zaman ortaya çıkmayan olaylardan bahsetmek için Geniş zaman kullandık.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


Lisans