Unit 5.2

Şimdiki Zamanın Olumsuz Hali


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Şimdiki Zaman [present continuous] konuşma süresince gerçekleşen (konuşma anının öncesinde, süresince ve sonrasında) olaylardan bahsetmek için kullanılır.

Olumsuz Halde kullanıldığında fiil olayın o anda gerçekleştiğini inkar eder.

Form

 Şimdiki Zaman Olumsuz çekimi aşağıdaki gibidir:
Özne + to be + not + [fiil + -ing] + …

 • Olumsuz halinin kısaltılışı to be fiilinin kısaltılışı ile aynıdır: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To Be + not Verb + -ing
I am not working
You are not working
He is not working
She is not working
It is not working
We are not working
You are not working
They are not working

*İstisnalar için Şimdiki Zamanın Olumlu Hali konusunu inceleyiniz.

Example

 1. Konuşma Anı
  • I‘m not eating an apple.
  • She isn’t watching TV at the moment.
  • We aren’t speaking.
 2. Geçici eylemler
  • I‘m not looking for a new shirt.
  • Paul isn’t working hard to buy new shoes.
  • We aren’t staying in this apartment for 3 weeks.
 3. Geleceğe dair planlı eylemler
  • I‘m not leaving early tonight.
  • He isn’t going to the cinema on Friday evening.
  • We aren’t going on holiday at the end of this month.
 4. Değişiklik ve Eğilimler
  • I‘m not getting happier and happier.
  • The world isn’t getting warmer.
  • We aren’t becoming better at volleyball.
 5. Bir olayın sıklığı
  • I‘m not always watching the news.
  • He isn’t talking consistently.
  • They are not always having lunch at 14:00.

Use

Şimdiki Zamanın olumsuz yapısını aşağıdaki durumlardan bahsetmek için kullanırız:

 1. Konuşma Anı;
 2. Geçici eylemler;
 3. Geleceğe dair planlı eylemler;
 4. Değişiklik ve Eğilimler;
 5. Bir olayın sıklığı.

Summary

Şimdiki Zaman [present continuous] konuşma anında ve süresince gerçekleşen olaylardan bahsedilirken kullanılır. Olumsuz halde kullanıldığında fiil olayın o anda gerçekleştiğini inkar eder.

Formülü aşağıdaki gibidir:
Özne + to be + not + [fiil + -ing] + …

Örnek:
— “He isn’t working on an important project today.” = Bu durumda konuşma zamanında gerçekleşen bir olayı belirtmek için
Şimdiki zaman kullandık.
♦ “He doesn’t work on important projects.” = Bu durumda şimdiki zamanda sürekli tekrar etmeyen ve her zaman ortaya çıkmayan olaylardan bahsetmek için Geniş zaman kullandık.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans