Unit 6.2

Düzensiz Fiillerin Geçmiş Zaman Halleri


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Geçmiş Zaman [past simple] formunu geçmişte yaşanan ve sonuçlandırılmış olaylardan bahsederken kullanırız.

Genelde fiillerin geçmiş zaman hallerinin çoğu düzensiz fiillerdir [irregular verbs].

Form

Düzensiz fiileri Geçmiş Zaman olarak çekimlemek için belirli bir kural yoktur.

Aşağıda en çok kullanılan düzensiz fiilere yer verilmiştir:

Verb Past Simple
become became
break broke
bring brought
buy bought
do did
draw drew
drink drank
eat ate
feel felt
find found
go went
have had
hear heard
keep kept
read read
run ran
say said
see saw
teach taught
write wrote

Example

  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Use

Düzensiz fiilerin geçmiş zaman halinin kullanımı da düzenli fillerin kullanımı ile aynıdır yalnızca yapısı farklıdır.

Summary

Birçok fiilin geçmiş zaman [past simple] hali düzensizdir [irregular].

En yaygın kullanılan düzensiz fiillerin bazıları: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, read ⇒ read, see ⇒ saw

Örnek:
I left my blanket under the tree. / I leaved my blanket under the tree.Leave fiili düzensiz fiil olduğu için left haline dönüşmüştür.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans