Unit 10.2

Like

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Like fiili bir şeyden hoşlandığımızı belirtmek için kullanılır.

Form

Like fiilinin genelde kullanılan üç yapısı vardır.

Olumlu

Like fiilinin Olumlu halinin formülü aşağıdaki gibidir:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 •  Like/likes Like 3. tekil şahıs için likes olur.
SubjectLikeVerb + -ing/Noun
Ilikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Helikesworking/pizza
Shelikesworking/pizza
Itlikesworking/pizza
Welikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Theylikeworking/pizza

Olumsuz

Like fiilinin Olumsuz halinin formülü aşağıdaki gibidir:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: 3. tekil kişi için do yerine does;
 • Negatif halinin kısa yapılışı şimdiki zaman kipi ile aynıdır: I don’t – he doesn’t…
Subjectdo/does + notLikeVerb + -ing/Noun
Ido notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Hedoes notlikeworking/pizza
Shedoes notlikeworking/pizza
Itdoes notlikeworking/pizza
Wedo notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Theydo notlikeworking/pizza

Soru

Like fiilinin Soru halinin formülü aşağıdaki gibidir:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: 3. tekil kişi için do yerine does;
DoSubjectLikeVerb + -ing/NounQuestion
Mark
DoIlikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Doeshelikeworking/pizza?
Doesshelikeworking/pizza?
Doesitlikeworking/pizza?
Dowelikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Dotheylikeworking/pizza?

Example

Olumlu

 • I really like cooking.
 • He likes sports.
 • We like going out at weekends.

Olumsuz

 • I don’t like cooking.
 • He doesn’t like sports.
 • We don’t like going out at weekends.

Soru

 • Do I like cooking?
 • Does he like sports?
 • Do we like going out at weekends?

Use

Bir şeyden hoşlandığımızı belirtmek için Like fiilini kullanırız.

Summary

Like fiili bir şeyden hoşlandığımızı belirtmek için kullanılır. Kullanılacak hale göre farklı çekimler yapılması gereklidir.

Like fiilinin formülü aşağıdaki gibidir:

 • Olumlu: Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + … (”likes” 3. tekil kişi için).
 • Olumsuz: Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + … (“does” 3.tekil kişi için).
 • Soru hali: Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (“does” 3.tekil kişi için).

Örnek:
— Olumlu: “I like drinking tea.”
Olumsuz: “I don’t like drinking tea.
Soru: “Do you like drinking tea?

NOT: Like ve Would Like fiilleri birbirlerini karıştırılmamalıdır. Çünkü iki fiil farklı anlamlara gelmektedir. Would like fiili bir isteği kibarca dile getirirken like fiili hoşlandığımız bir şeyden bahsederken kullanılır.

Örnek:
— “I like sport.” = Spor yapmaktan hoşlandığı söylendiği için like kullanılmış.
— “I would like to do some sport.” = Spor yapma isteği dile getirildiği için would like kullanılmış.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book