Unit 10.2

Like


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Like fiili bir şeyden hoşlandığımızı belirtmek için kullanılır.

Form

Like fiilinin genelde kullanılan üç yapısı vardır.

Olumlu

Like fiilinin Olumlu halinin formülü aşağıdaki gibidir:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 •  Like/likes Like 3. tekil şahıs için likes olur.
Subject Like Verb + -ing/Noun
I like working/pizza
You like working/pizza
He likes working/pizza
She likes working/pizza
It likes working/pizza
We like working/pizza
You like working/pizza
They like working/pizza

Olumsuz

Like fiilinin Olumsuz halinin formülü aşağıdaki gibidir:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: 3. tekil kişi için do yerine does;
 • Negatif halinin kısa yapılışı şimdiki zaman kipi ile aynıdır: I don’t – he doesn’t…
Subject do/does + not Like Verb + -ing/Noun
I do not like working/pizza
You do not like working/pizza
He does not like working/pizza
She does not like working/pizza
It does not like working/pizza
We do not like working/pizza
You do not like working/pizza
They do not like working/pizza

Soru

Like fiilinin Soru halinin formülü aşağıdaki gibidir:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: 3. tekil kişi için do yerine does;
Do Subject Like Verb + -ing/Noun Question
Mark
Do I like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Does he like working/pizza ?
Does she like working/pizza ?
Does it like working/pizza ?
Do we like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Do they like working/pizza ?

Example

Olumlu

 • I really like cooking.
 • He likes sports.
 • We like going out at weekends.

Olumsuz

 • I don’t like cooking.
 • He doesn’t like sports.
 • We don’t like going out at weekends.

Soru

 • Do I like cooking?
 • Does he like sports?
 • Do we like going out at weekends?

Use

Bir şeyden hoşlandığımızı belirtmek için Like fiilini kullanırız.

Summary

Like fiili bir şeyden hoşlandığımızı belirtmek için kullanılır. Kullanılacak hale göre farklı çekimler yapılması gereklidir.

Like fiilinin formülü aşağıdaki gibidir:

 • Olumlu: Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + … (”likes” 3. tekil kişi için).
 • Olumsuz: Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + … (“does” 3.tekil kişi için).
 • Soru hali: Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (“does” 3.tekil kişi için).

Örnek:
— Olumlu: “I like drinking tea.”
Olumsuz: “I don’t like drinking tea.
Soru: “Do you like drinking tea?

NOT: Like ve Would Like fiilleri birbirlerini karıştırılmamalıdır. Çünkü iki fiil farklı anlamlara gelmektedir. Would like fiili bir isteği kibarca dile getirirken like fiili hoşlandığımız bir şeyden bahsederken kullanılır.

Örnek:
— “I like sport.” = Spor yapmaktan hoşlandığı söylendiği için like kullanılmış.
— “I would like to do some sport.” = Spor yapma isteği dile getirildiği için would like kullanılmış.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

External link to Like exercises (54).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans

 • Like from English Grammar A1 Level for Turkish speakers.
 • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
 • Educators, Some Rights Reserved.
 • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-tr/?p=141