Like (a plăcea)

Verbs

Like (a plăcea), ca verb, este utilizat pentru a exprima sentimentele de plăcere,savurare sau apreciere pentru anumite obiecte.

De obicei,găsim această structură în trei forme:

Afirmativ [affirmative]

Forma afirmativă a verbului like are această structură:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: în forma afirmativă, persoana a treia singular își schimbă forma din like în likes.
SubjectLikeVerb + -ing/Noun
Ilikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Helikesworking/pizza
Shelikesworking/pizza
Itlikesworking/pizza
Welikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Theylikeworking/pizza

Negativ [negative]

Forma negativă a verbului Like are această structură:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: în forma negativă, persoana a treia singular își schimbă forma din do în does;
 • Forma prescurtată în forma negativă este aceeași ca și forma scurtă al perfectului compus: I don’t – he doesn’t…
Subjectdo/does + notLikeVerb + -ing/Noun
Ido notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Hedoes notlikeworking/pizza
Shedoes notlikeworking/pizza
Itdoes notlikeworking/pizza
Wedo notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Theydo notlikeworking/pizza

Interogativ [interrogative]

Forma interogativă a verbului Like are această structură:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: În forma interogativă, persoana a treia singular își schimbă forma din do în does.
DoSubjectLikeVerb + -ing/NounQuestion
Mark
DoIlikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Doeshelikeworking/pizza?
Doesshelikeworking/pizza?
Doesitlikeworking/pizza?
Dowelikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Dotheylikeworking/pizza?

Afirmativ

 • I really like cooking.
 • He likes sports.
 • We like going out at weekends.

Negativ

 • I don’t like cooking.
 • He doesn’t like sports.
 • We don’t like going out at weekends.

Interogativ

 • Do I like cooking?
 • Does he like sports?
 • Do we like going out at weekends?

Like se utilizează când dorim să exprimăm aprecierea, plăcerea de a face ceva.

Verbul Like este folosit pentru a exprima ideea de a place ceva. Folosim diferite structuri în funcție de forma verbului pe care dorim să îl utilizăm.

Verbul Like are această structură:

 • Afirmativ: Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + … (“likes” pentru persoana a treia singular).
 • Negativ: Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + … (“does” pentru persoana a treia singular).
 • Interogativ: Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (“does” pentru persoana a treia singular).

De exemplu:
— Afirmativ: “I like drinking tea.”
— Negativ: “don’t like drinking tea.”
— Interogativ: “Do you like drinking tea?

NOTĂ: Există o diferență semnificativă în semnificațiile dintre like și would likeWould like se utilizează pentru a exprima cerințele noastre sau ofertele mult mai politicos.

De exemplu:
— “like sport.” = Se utilizează like (ex: i like it = îmi place asta)pentru a exprima că subiectului îi place să se ocupe cu sportul.
♦ “would like (i would like it = aș  vrea asta) to do some sport.” = Se utilizează would like pentru a se exprima dorința subiectului de a face sport.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book