Genul substantivului

Nouns

Substantivele[nouns] se referă la o persoană,loc,lucru,eveniment,substanță sau calitate.

În limba engleză, substantivele[nouns] au trei genuri[gender]: masculin sau feminin, iar obiectele și animalele sunt de obicei la neutru.

Unele substantive au diferite forme pentru diferite genuri:

 

 • Masculin, feminin și neutru;
 • Masculin și feminin;
 • Neutru.

 

MasculineFemenineNeutral
boygirlchild
fathermotherparent
husbandwifespouse
manwomanperson
sirmadame
sondaughter
uncleaunt
dog
dolphin
table

*Putem distinge unele substantive neutre[neutral nouns] adăugând doar masculin[male] sau feminin[female] la substantiv.

De obicei folosim he(masculin) și she(feminin) pentru oameni[people],în schimb it(neutru) folosim pentru obiecte[things] și animale[animals](cu excepția animalelor de companie și a celor domestice când sunt considerate ca fiind inteligente sau având emoții,putem folosi he sau she).

Cuvintele cu formă pentru masculin, feminin și neutru:

 • Our boy likes football. He plays it every day.
 • Our girl likes football. She plays it every day.
 • Our child likes football. They* play it every day.

Cuvintele cu formă pentru masculin și feminin:

 • My uncle doesn’t eat meat. He is a vegetarian.
 • My aunt doesn’t eat meat. She is a vegetarian.

Cuvinte doar cu formă la neutru:

 • The table is 500 euros. It is expensive.
 • The dog is 10 kilos. It is heavy.
 • The female dog is 10 kilos. She is heavy.

*Putem utiliza pronumele they* la persoana a treia singular neutru când nu știm sau nu vrem să fie subânțeles genul cuiva.

Folosim substantivele la forma lor de masculin și feminin pentru bărbați și femei și forma de neutru pentru obiecte, animale,evenimente,substanță sau calități.

Substantivele[nouns] au trei genuri[genders]: masculin[masculine] ,feminin[feminine] și neutru[neutral].

De obicei folosim he și she pentru oameni[people],cu toate că le putem folosi și pentru obiecte[things] și animale[animals] (de exemplu, he sau she pentru animale domestice).

De exemplu:
— “My father doesn’t eat meat. He is a vegetarian.” = Se utilizează he pentru că tata este la masculin.
— “My mother doesn’t eat meat. She is a vegetarian.” =  Se utilizează she pentru că mama este la feminin.
— “My parents don’t eat meat. They are vegetarian.” = Se utilizează they pentru că părinții sunt doi,adică plural (tata și mama).
— “The cat sleeps during the day. It is so cute.” / “The female cat sleeps during the day. She is so cute.” = Se utilizează it sau she pentru că pisica este un animal domestic și este la feminin.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book