Adjectivele posesive

Introduction

Adjectivele [Adjectives] sunt determinanții care pot fi poziționați în două locuri diferite într-o propoziție cu scopul de a modifica sau a descrie o persoană sau un obiect..

Adjectivele posesive [Possessive adjectives] se utilizează pentru a arăta că ceva aparține cuiva.

Form

Adjectivele posesive se folosesc împreună cu substantivele și pot fi diferențiate după număr și gen. Nu se utilizează articolele și alți determinanți înaintea adjectivelor posesive.

Adjectivele posesive sunt:

Subject Pronouns Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

Se utilizează adjectivele posesive pentru a demonstra că ceva aparține cuiva (persoană sau animal).

NOTĂ: Adjectivele posesive sunt, de fapt, determinanți, dar în dicționare sau în cărți de gramatică ele sunt, de obicei, trecute ca adjective.

Summary

Adjectivele posesive [Possessive adjectives] exprimă apartenența a ceva unei persoane sau unui animal. Le distingem în funcție de gen și număr.

Ele sunt: my, your, his, her, its, our, your and their.

De exemplu:
— „It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my descrie alt element din propoziție (ele sunt adjective posesive).
♦ „It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine înlocuiește un element în propoziție (iacesta este un pronume posesiv).

NOTĂ: Nu utilizăm determinanții înaintea adjectivelor posesive, deoarece ele deja sunt un fel de determinanți.

Să revizuim acest conținut în secțiunea {Form}.Vezi secțiunea {Example}care explică utilizarea în interiorul contextului.

More exercises

Exercises


License