Întrebările Yes (da) sau No (nu)

Syntax

Întrebările cu Yes/No (da/nu) sunt numite întrebări închise [closed questions] sau întrebări polare [polar questions] deoarece răspunsurile la ele poate fi numai Yes sau No.

Răspunsurile la întrebările închise sunt numite răspunsuri scurte [short answers].

Pentru a crea o întrebare închisă [closed question] avem nevoie numai de verbele auxiliare [auxiliary] (behavedo) sau modale [modal verbs]  (cancouldwould…).

Întrebările Yes/No au următoarea structură:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

De obicei, repetăm verbul auxiliar sau modal într-un răspuns scurt (nu este necesar să repetăm verbul în sine).

Răspunsurile scurte au această structură:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (aceeași ca și întrebarea)

QuestionAffirmative Short AnswerNegative Short Answer
Do you…?Yes, I do./Yes, we do.No, I don’t./No, we don’t.
Does he…?Yes, he does.No, he doesn’t.
Can we…?Yes, we can.No, we can’t.
Have you got…?Yes, I have./Yes, we have.No, I haven’t./No, we haven’t.
Has he got…?Yes, he has.No, he hasn’t.
Would you like…?Yes, I would./Yes, we would.No, I wouldn’t./No, we wouldn’t.
Are you…?Yes, I am.No, I‘m not.
Were you…?Yes, I was./Yes, we were.No, I wasn’t./No, we weren’t.
Was it…?Yes, it was.No, it wasn’t.
Did they…?Yes, they did.No, they didn’t.

 

  • Do you like postcards?Yes, I do. / Yes, I like.
  • Did she go by car?No, she didn’t.
  • Were you at the bus station yesterday?Yes, we were.

Folosim întrebările yes sau no când ne așteptăm ca răspunsul să fie ori yes (afirmativ) ori no (negativ).

Întrebările Yes sau no pot avea dor răspunsurile yes sau no.

Structura întrebării cu yes sau no este:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Structura răspunsurilor scurte este:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (aceeași ca și întrebarea)

De exemplu:
— “Do you like cats? – Yes, I do.” = Întrebările Yes/no sunt, de asemenea numite întrebări închise [closed questions], și deoarece întrebarea a fost dată conținând verbul auxiliar to do, răspunsul scurt îl va conține.
♦ “Whose cat is this?” = Wh- questions (întrebările wh-) [wh- questions] sunt, de asemenea, numite întrebări deschise [open questions] deoarece se poate răspunde la ele cu un număr infinit de răspunsuri.

NOTĂ: Putem utiliza numai un verb auxiliar (be/have…) sau modal (can/could /would…) pentru a crea o întrebare yes sau no.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book