Unit 11.1

Yes vai No jautājumi


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Jautājumiem yes vai no jeb slēgtiem jautājumiem [closed questions] vai polāriem jautājumiem [polar questions] ir tāds nosaukums, jo atbildes uz šiem tiem var būt tikai yes vai no.

Atbildes uz slēgtajiem jautājumiem sauktas par īsajām atbildēm [short answers].

Form

Lai izveidotu slēgtu jautājumu var izmantot tikai palīgdarbības vārdus [auxiliary] (be, have, do) vai modālos darbības vārdus [modal verbs] (can, could, would…).

Jautājumiem yes vai no ir sekojoša formula:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Parasti palīgdarbības vārdu vai modālo darbības vārdu atkārto īsajā atbildē (nav nepieciešams atkārtot pašu darbības vārdu).

Īsajām atbildēm ir sekojoša formula:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (tāpat kā jautājums)

Question Affirmative Short Answer Negative Short Answer
Do you…? Yes, I do./Yes, we do. No, I don’t./No, we don’t.
Does he…? Yes, he does. No, he doesn’t.
Can we…? Yes, we can. No, we can’t.
Have you got…? Yes, I have./Yes, we have. No, I haven’t./No, we haven’t.
Has he got…? Yes, he has. No, he hasn’t.
Would you like…? Yes, I would./Yes, we would. No, I wouldn’t./No, we wouldn’t.
Are you…? Yes, I am. No, I‘m not.
Were you…? Yes, I was./Yes, we were. No, I wasn’t./No, we weren’t.
Was it…? Yes, it was. No, it wasn’t.
Did they…? Yes, they did. No, they didn’t.

Example

  • Do you like postcards?Yes, I do. / Yes, I like.
  • Did she go by car?No, she didn’t.
  • Were you at the bus station yesterday?Yes, we were.

Use

Jautājumus yes vai no izmanto, ja tiek sagaidīts, ka atbilde būs yes (apliecinoši) vai no (noliedzoši).

Summary

Jautājumiem yes vai no var būt tikai divas atbildes – yes vai no.

Izmantojamā formula yes vai no jautājumos:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Izmantojamā formula īsajās atbildēs:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (tāpat kā jautājumā)

Piemēram:
— “Do you like cats? – Yes, I do.” = Yes/no jautājumi ir arī slēgtie jautājumi [closed questions], un tāpēc ka jautājums uzdots ar palīgdarbības vārdu to do, tam jābūt īsajā atbildē.
♦ “Whose cat is this?” = Wh- jautājumi ir arī atvērtie jautājumi [open questions], jo uz šiem jautājumiem var rast bezgalīgi daudz atbildes.

PIEZĪME: Var izmantot tikai palīgdarbības vārdus (be/have…) vai modālos darbības vārdus (can/could /would…), lai radītu yes vai no jautājumu.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence