Unit 2.2

Nekārtas lietvārdi daudzskaitļa formā


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Ar lietvārdiem [nouns] apzīmē cilvēkus, vietas, priekšmetus, notikumus, vielas vai īpašības.

Daudzskaitli [plural] lieto, lai norādītu, ka ir vairāk par vienu cilvēku, dzīvnieku, vietu vai priekšmetu. Daži lietvārdi neseko daudzskaitļu veidošanas likumam, tie ir nekārtnie [irregular], tāpēc daudzskaitlī tie veidojas dažādi.

Form

Nekārtas daudzskaitļa [irregular plural] lietvārdi neiegūst daudzskaitļa formu, pievienojot -s vai -es. Nav likumu, kas paskaidro kā šie vārdi veidojas daudzskaitlī. Bieži izmatojamie lietvārdi, kuriem ir nekārtas daudzskaitļu forma:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women

Example

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Use

Nekārtas lietvārdus daudzskaitļa formā izmanto tāpat kā kārtas lietvārdus, bet tie ir veidoti citādāk.

Summary

Nav likuma par nekārtas lietvārdu daudzskaitļa [irregular plural] formas veidošanu, tāpēc šos vārdus ir jāiemācās.

Visbiežāk izmantojamie: child ⇒ children, foot ⇒ feet, man ⇒ men, person ⇒ people, woman ⇒ women

Piemēram
— “An ox.” ⇒ “Three oxen.” / “Three oxes.”
— “There is only one goose in the street.” ⇒ “There are five geese in the street.”

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence