Unit 2.2

Nekārtas lietvārdi daudzskaitļa formā

Contributors

Introduction

Ar lietvārdiem [nouns] apzīmē cilvēkus, vietas, priekšmetus, notikumus, vielas vai īpašības.

Daudzskaitli [plural] lieto, lai norādītu, ka ir vairāk par vienu cilvēku, dzīvnieku, vietu vai priekšmetu. Daži lietvārdi neseko daudzskaitļu veidošanas likumam, tie ir nekārtnie [irregular], tāpēc daudzskaitlī tie veidojas dažādi.

Form

Nekārtas daudzskaitļa [irregular plural] lietvārdi neiegūst daudzskaitļa formu, pievienojot -s vai -es. Nav likumu, kas paskaidro kā šie vārdi veidojas daudzskaitlī. Bieži izmatojamie lietvārdi, kuriem ir nekārtas daudzskaitļu forma:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women

Example

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Use

Nekārtas lietvārdus daudzskaitļa formā izmanto tāpat kā kārtas lietvārdus, bet tie ir veidoti citādāk.

Summary

Nav likuma par nekārtas lietvārdu daudzskaitļa [irregular plural] formas veidošanu, tāpēc šos vārdus ir jāiemācās.

Visbiežāk izmantojamie: child ⇒ children, foot ⇒ feet, man ⇒ men, person ⇒ people, woman ⇒ women

Piemēram
— “An ox.” ⇒ “Three oxen.” / “Three oxes.”
— “There is only one goose in the street.” ⇒ “There are five geese in the street.”

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Licence