Unit 1.2

Present Simple nolieguma formā

Tenses - 3 minutes

Introduction

Laiku present simple izmanto, lai paustu nemainīgu situāciju vai notikumus, kas regulāri atkārtojas vai vienmēr notiek.

Kad izteikts nolieguma [negative] formā, darbības vārds noliedz kaut ko par teikuma priekšmetu.

Form

Laikam present simple nolieguma formā ir sekojoša formula:
Subject + do/does + not + verb + …

 • Do/does: trešajai personai vienskaitlī do mainās uz does;
 • Darbības vārds [verb]: darbības vārda pamatforma nemainās (paliek bez izmaiņām);
 • Nekārtns [irregular] darbības vārds to be: I am not – you aren’t – he isn’t…
Subjectdo/does + notVerbShort form
Ido notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Hedoes notworkdoesn’t
Shedoes notworkdoesn’t
Itdoes notworkdoesn’t
Wedo notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Theydo notworkdon’t

Example

 1. Nākotnes plāni
  • I don’t start my new job on the 17th of June.
  • The exam period doesn’t end on the 24th of December.
  • Their daughter doesn’t arrive in a few days.
 2. Grafiki
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.
  • The match doesn’t start at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams don’t start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Paradumi/rutīnas
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • He doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to good restaurants for lunch.
 4. Fakti
  • The sun doesn’t rise in the West.
  • Water doesn’t boil at 80°C.
  • Unicorns don’t exist.
 5. Pastāvīgas situācijas
  • I don’t live in Brussels.
  • She doesn’t work in a supermarket.
  • They don’t play football.
 6. Solījumi…
  • I don’t promise to buy you a new phone.
  • He doesn’t swear he’ll go to the doctor.
  • I don’t promise I’ll give you my phone number.
 7. Norādījumu un instrukciju došana
  • You don’t go straight but you turn left.
  • You don’t restart your mobile phone.
  • You don’t go upstairs.
 8. Pabeigtas darbības, kas notiek pašlaik
  • The brigades don’t disappear.
  • The police don’t catch the thief.
  • Real Madrid doesn’t recover from two goals down.
 9. Stāstījums neoficiālajā gaisotnē
  • The Beast doesn’t transform into a prince.
  • Snow White doesn’t fall asleep.
  • Little Red Riding-Hood doesn’t meet the wolf.

Use

Present simple nolieguma formā izmanto, lai noliegtu kaut ko par:

 1. Nākotnes plāniem (plānoti notikumi ar noteiktu datumu);
 2. Grafikiem (plānoti notikumi ar noteiktu laiku);
 3. Paradumiem/rutīnu (kaut kas vairākkārt notiekošais tagadnes laikā);
 4. Faktiem (kas parasti ir patiesi, noteikti);
 5. Pastāvīgajām situācijām (kas notiek jau kādu laiku un notiks nākotnē);
 6. Solījumiem;
 7. Instrukcijām (pavēlēm);
 8. Pabeigtām darbībām, kas notiek pašlaik (komentāri);
 9. Stāstījumiem neoficiālajā gaisotnē (stāstot stāstu).

Summary

Present simple nolieguma [negative] formā izmanto, lai noliegtu situācijas, kas regulāri, bieži vai vienmēr notiek.

Izmantojamā formula:
Subject + do/does + not + verb + … (does trešajai personai vienskaitlī)

Piemēram:
— “I don’t work on important projects.” =
— “She doesn’t work on important projects.” =

PIEZĪME: Darbības vārds to be ir nekārtns darbības vārds, tāpēc uz to neattiecas galvenais nolieguma formas veidošanas likums, aiz darbības vārda vienkārši pievieno not.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Print This Post Print This Post

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu

Grammar Exercises!This section of the website is for English language learners who enjoy doing grammar exercises.
Exercises