Unit 1.2

Present Simple nolieguma formā


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Laiku present simple izmanto, lai paustu nemainīgu situāciju vai notikumus, kas regulāri atkārtojas vai vienmēr notiek.

Kad izteikts nolieguma [negative] formā, darbības vārds noliedz kaut ko par teikuma priekšmetu.

Form

Laikam present simple nolieguma formā ir sekojoša formula:
Subject + do/does + not + verb + …

 • Do/does: trešajai personai vienskaitlī do mainās uz does;
 • Darbības vārds [verb]: darbības vārda pamatforma nemainās (paliek bez izmaiņām);
 • Nekārtns [irregular] darbības vārds to be: I am not – you aren’t – he isn’t…
Subject do/does + not Verb Short form
I do not work don’t
You do not work don’t
He does not work doesn’t
She does not work doesn’t
It does not work doesn’t
We do not work don’t
You do not work don’t
They do not work don’t

Example

 1. Nākotnes plāni
  • I don’t start my new job on the 17th of June.
  • The exam period doesn’t end on the 24th of December.
  • Their daughter doesn’t arrive in a few days.
 2. Grafiki
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.
  • The match doesn’t start at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams don’t start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Paradumi/rutīnas
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • He doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to good restaurants for lunch.
 4. Fakti
  • The sun doesn’t rise in the West.
  • Water doesn’t boil at 80°C.
  • Unicorns don’t exist.
 5. Pastāvīgas situācijas
  • I don’t live in Brussels.
  • She doesn’t work in a supermarket.
  • They don’t play football.
 6. Solījumi…
  • I don’t promise to buy you a new phone.
  • He doesn’t swear he’ll go to the doctor.
  • I don’t promise I’ll give you my phone number.
 7. Norādījumu un instrukciju došana
  • You don’t go straight but you turn left.
  • You don’t restart your mobile phone.
  • You don’t go upstairs.
 8. Pabeigtas darbības, kas notiek pašlaik
  • The brigades don’t disappear.
  • The police don’t catch the thief.
  • Real Madrid doesn’t recover from two goals down.
 9. Stāstījums neoficiālajā gaisotnē
  • The Beast doesn’t transform into a prince.
  • Snow White doesn’t fall asleep.
  • Little Red Riding-Hood doesn’t meet the wolf.

Use

Present simple nolieguma formā izmanto, lai noliegtu kaut ko par:

 1. Nākotnes plāniem (plānoti notikumi ar noteiktu datumu);
 2. Grafikiem (plānoti notikumi ar noteiktu laiku);
 3. Paradumiem/rutīnu (kaut kas vairākkārt notiekošais tagadnes laikā);
 4. Faktiem (kas parasti ir patiesi, noteikti);
 5. Pastāvīgajām situācijām (kas notiek jau kādu laiku un notiks nākotnē);
 6. Solījumiem;
 7. Instrukcijām (pavēlēm);
 8. Pabeigtām darbībām, kas notiek pašlaik (komentāri);
 9. Stāstījumiem neoficiālajā gaisotnē (stāstot stāstu).

Summary

Present simple nolieguma [negative] formā izmanto, lai noliegtu situācijas, kas regulāri, bieži vai vienmēr notiek.

Izmantojamā formula:
Subject + do/does + not + verb + … (does trešajai personai vienskaitlī)

Piemēram:
— “I don’t work on important projects.” =
— “She doesn’t work on important projects.” =

PIEZĪME: Darbības vārds to be ir nekārtns darbības vārds, tāpēc uz to neattiecas galvenais nolieguma formas veidošanas likums, aiz darbības vārda vienkārši pievieno not.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence