Prezentul Simplu Negativ

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Prezentul simplu [present simple] este timpul folosit pentru a exprima situații permanente sau evenimente care se repetă regulat sau se întâmplă constant.

În forma sa negativă [negative], verbul neagă ceva despre subiect.

Form

În forma sa negativă, prezentul simplu are această structură:
Subject + do/does + not + verb + …

 • Do/does: la persoana a treia singular verbul își schimbă forma din do în does;
 • Verb: forma verbului este aceeași (fără modificări);
 • Verbul neregulat [irregular verb] to be: I am not – you aren’t – he isn’t…
Subjectdo/does + notVerbShort form
Ido notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Hedoes notworkdoesn’t
Shedoes notworkdoesn’t
Itdoes notworkdoesn’t
Wedo notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Theydo notworkdon’t

Example

 1. Acțiuni finalizate care au loc în momentul vorbirii
  • The taxi driver doesn’t disappear.
 2. Lucruri certe
  • Teachers don’t perform an important role in society.
 3. Obiceiuri/Rutină
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • My boss doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to the cinema too much.
 4. Narațiune informală
  • The housewife doesn’t transform into a princess.
 5. Direcții și instrucțiuni
  • Don’t go straight and don’t turn left.
  • Don’t restart your mobile phone.
  • Don’t dedicate yourself to your studies.
 6. Situații permanente
  • don’t live in Russia.
  • She doesn’t work in a police station.
  • The doctor didn’t study maths.
 7. Viitorul planificat
  • don’t start my new job on 17th June.
  • The exam period doesn’t end on 24th December.
  • Emily’s plane doesn’t land in 2 hours.
 8. Promisiuni…
  • don’t promise to buy you a new phone.
 9. Orare
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.

Use

În forma sa negativă, prezentul simplu, este folosit pentru a nega ceva despre:

 1. Viitorul planificat (evenimente planificate cu date exacte);
 2. Orare (evenimente planificate cu ora exactă);
 3. Obiceiuri/rutină (ceva ce se întâmplă repetat în prezent);
 4. Lucruri certe (lucruri care sunt în general adevărate,demonstrate);
 5. Situații permanente (care au loc de ceva vreme și vor continua în viitor);
 6. Promisiuni;
 7. Instrucțiuni (ordine);
 8. Acțiuni finalizate care au loc în momentul vorbirii (e.g. comentarii);
 9. Narațiune informală (când povestim o poveste, întâmplare).

Summary

Utilizăm prezentul simplu [present simple], în forma sa negativă [negative], pentru a nega situații care se întâmplă regulat, repetat sau permanent.

Structura este:

Subject + do/does + not + verb + … (does pentru persoana a treia singular)

De exemplu:
— „I don’t work on important projects.” =
— „She doesn’t work on important projects.” =

NOTĂ: Verbul to be este neregulat, deci nu i se aplică regula generală pentru forma negativă, doar se adaugă not (nu) după verb.

Să recapitulăm acest conținut în secțiunea {Form}. Vezi secțiunea {Example} care explică utilizarea lui în interiorul contextului.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book