Prezentul Simplu Negativ

Tenses

Prezentul simplu[present simple] este timpul folosit pentru a exprima situații permanente sau evenimente care se repetă regulat sau sunt permanente.

În forma sa negativă[negative], verbul neagă ceva despre subiect.

În forma sa negativă,prezentul simplu are această structură:
Subject + do/does + not + verb + …

 • Do/does: la persoana a treia singular verbul își schimbă forma din do în does;
 • Verb: forma verbului este aceeași (fără modificări);
 • Verbul neregulat [irregular verb] to be: I am not – you aren’t – he isn’t…
Subjectdo/does + notVerbShort form
Ido notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Hedoes notworkdoesn’t
Shedoes notworkdoesn’t
Itdoes notworkdoesn’t
Wedo notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Theydo notworkdon’t
 1. Viitorul planificat
  • I don’t start my new job on the 17th of June.
  • The exam period doesn’t end on the 24th of December.
  • Their daughter doesn’t arrive in a few days.
 2. Orare
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.
  • The match doesn’t start at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams don’t start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Obiceiuri/Rutină
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • He doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to good restaurants for lunch.
 4. Lucruri certe
  • The sun doesn’t rise in the West.
  • Water doesn’t boil at 80°C.
  • Unicorns don’t exist.
 5. Situații permanente
  • I don’t live in Brussels.
  • She doesn’t work in a supermarket.
  • They don’t play football.
 6. Promisiuni…
  • I don’t promise to buy you a new phone.
  • He doesn’t swear he’ll go to the doctor.
  • I don’t promise I’ll give you my phone number.
 7. Direcții și instrucțiuni
  • You don’t go straight but you turn left.
  • You don’t restart your mobile phone.
  • You don’t go upstairs.
 8. Acțiuni finalizate care se întâmplă în momentul vorbirii
  • The brigades don’t disappear.
  • The police don’t catch the thief.
  • Real Madrid doesn’t recover from two goals down.
 9. Narațiune informală
  • The Beast doesn’t transform into a prince.
  • Snow White doesn’t fall asleep.
  • Little Red Riding-Hood doesn’t meet the wolf.

În forma sa negativă,prezentul simplu, este folosit pentru a nega ceva despre:

 1. Viitorul planificat (evenimente planificate cu date exacte);
 2. Orare (evenimente planificate cu ora exactă);
 3. Obiceiuri/rutină (ceva ce se întâmplă repetat în prezent);
 4. Lucruri certe (lucruri care sunt în general adevărate,demonstrate);
 5. Situații permanente (care au loc de ceva vreme și vor continua în viitor);
 6. Promisiuni;
 7. Instrucțiuni (ordine);
 8. Acțiuni finalizate care au loc în momentul vorbirii (e.g. commentaries);
 9. Narațiune informală ( când povestim o poveste, întâmplare).

Utilizăm prezentul simplu[present simple], în forma sa negativă[negative], pentru a nega situații care se întâmplă regulat,repetat sau permanent.

Structura este:

Subject + do/does + not + verb + … (does pentru persoana a treia singular)

De exemplu:
— „I don’t live in a small flat.” = Se utilizează prezentul simplu pentru a vorbi despre o situație permanentă.
— „The train doesn’t leave at 6.” = Se utilizează prezentul simplu pentru a se referi la un orar.
— „Water doesn’t boil at 70 degrees Celsius.” = Se utilizează prezentul simplu pentru a vorbi despre un lucru cert.

NOTĂ: Verbul to be este neregulat, deci nu i se aplică regula generală pentru forma negativă, doar se adaugă not(nu) după verb.

Să recapitulăm acest conținut în secțiunea {Form}. Vezi secțiunea{Example} care explică utilizarea lui în interiorul contextului.

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book