Have și Have got (a avea) Interogativ

Verbs

Have și Have got (a avea) sunt verbe folosite pentru a exprima stări precum posesia, relația, boala și caracteristici ale oamenilor și lucrurilor.

Forma Interogativă [interrogative] este folosită pentru a adresa întrebări despre posesia a ceva.

Prezentul simplu a verbului „to have” și „to have got” :

To have (a avea)

Forma Interogativă a verbului to have are această structură:
Do/Does + subject + have + object + …?

 •  Do/does: în forma interogativă, persoana a treia singular își schimbă forma din do în does.
Do/DoesSubjecthaveQuestion Mark
DoIhave?
Doyouhave?
Doeshehave?
Doesshehave?
Doesithave?
Dowehave?
Doyouhave?
Dotheyhave?

To have got (a avea)

Forma interogativă a verbului to have got are această structură:
Have/Has + subject + got + object + …? 

 •    Have/has: în forma interogativă, persoana a treia singular își schimbă forma din have în has.
Have/HasSubjectGotQuestion Mark
HaveIgot?
Haveyougot?
Hashegot?
Hasshegot?
Hasitgot?
Havewegot?
Haveyougot?
Havetheygot?

To have (a avea)

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?; does she have two dogs?; will she have two dogs?

To have got (a avea)

 • Have you got lunch at 2 p.m.?
 • Had she got two dogs?; has she got two dogs?; will she have got two dogs?

Când dorim să întrebăm dacă cineva /ceva posedă pe cineva /ceva folosim verbele have și have got în forma Interogativă: Do I have…? și Have I got …?

Have și have got sunt folosite similar pentru a exprima posesia, relația, boala și caracteristici. Totuși ele nu sunt complet interschimbabile, mai jos puteți citi diferențele dintre ele.

to have:

 • Pot fi folosite pentru a vorbi despre acțiuni
 • Poate fi folosit pentru a vorbi despre trecut, prezent, viitor.

to have got:

 • Nu pot fi folosite pentru a vorbi despre acțiuni
 • Poate fi folosit pentru a vorbi despre prezent;

Putem folosi Have și Have got la forma lor interogativă pentru a forma întrebări despre relații,posesie,boală sau caracteristici ale subiectului. Totuși, trebuie reținut că aceste două verbe nu sunt complet interschimbabile ( nu putem folosi unul în locul altuia tot timpul).

 • Have poate fi întrebuințat pentru a vorbi despre acțiuni în trecut, prezent și viitor. Structura este:
  Do/Does + subject + have + object + …? (does pentru persoana a treia singular)
 • Have got nu poate fi întrebuințat pentru a exprima acțiuni. Poate fi utilizat numai pentru a vorbi despre prezent. Structura este:
  Have/Has + subject + got + object + …? (has pentru persoana a treia singular)

De exemplu:
— “Do I have lunch at 2 p.m?” / Have I got lunch at 2 p.m?“ = Se utilizează have pentru că acest exemplu reprezintă o acțiune.
— “Have I got a car?” = Se utilizează have got pentru că este caz de posesie a ceva în prezent.

NOTĂ: Have este de asemenea folosit ca un verb auxiliar în anumite timpuri pentru a vorbi despre acțiuni. Nu putem folosi Have got pentru aceasta.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book