Have și Have got (a avea) Interogativ


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Have și Have got (a avea) sunt verbe folosite pentru a exprima stări precum posesia, relația, boala și caracteristici ale oamenilor și lucrurilor.

Forma Interogativă [interrogative] este folosită pentru a adresa întrebări despre posesia a ceva.

Form

Prezentul simplu a verbului „to have” și „to have got” :

To have (a avea)

Forma Interogativă a verbului to have are această structură:
Do/Does + subject + have + object + …?

 •  Do/does: în forma interogativă, persoana a treia singular își schimbă forma din do în does.
Do/Does Subject have Question Mark
Do I have ?
Do you have ?
Does he have ?
Does she have ?
Does it have ?
Do we have ?
Do you have ?
Do they have ?

To have got (a avea)

Forma interogativă a verbului to have got are această structură:
Have/Has + subject + got + object + …? 

 •    Have/has: în forma interogativă, persoana a treia singular își schimbă forma din have în has.
Have/Has Subject Got Question Mark
Have I got ?
Have you got ?
Has he got ?
Has she got ?
Has it got ?
Have we got ?
Have you got ?
Have they got ?

Example

To have (a avea)

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?does she have two dogs?will she have two dogs?

To have got (a avea)

 •  Have I got pasta for my lunch?
 • Had she got two dogs?has she got two dogs?will she have got two dogs?

Use

Când dorim să întrebăm dacă cineva/ceva posedă pe cineva/ceva folosim verbele have și have got în forma Interogativă: Do I have…? și Have I got …?

Have și have got sunt folosite similar pentru a exprima posesia, relația, boala și caracteristici. Totuși, ele nu sunt complet interschimbabile, mai jos puteți citi diferențele dintre ele.

to have:

 • Pot fi folosite pentru a vorbi despre acțiuni
 • Poate fi folosit pentru a vorbi despre trecut, prezent, viitor.

to have got:

 • Nu pot fi folosite pentru a vorbi despre acțiuni
 • Poate fi folosit pentru a vorbi despre prezent;

Summary

Putem folosi Have și Have got în forma lor interogativă, pentru a forma întrebări despre relații, posesie, boală sau caracteristici ale subiectului. Totuși, trebuie reținut că aceste două verbe nu sunt complet interschimbabile (nu putem folosi unul în locul altuia tot timpul).

 • Have poate fi întrebuințat pentru a vorbi despre acțiuni în trecut, prezent și viitor. Structura este:
  Do/Does + subject + have + object + …? (does pentru persoana a treia singular)
 • Have got nu poate fi întrebuințat pentru a exprima acțiuni. Poate fi utilizat numai pentru a vorbi despre prezent. Structura este:
  Have/Has + subject + got + object + …? (has pentru persoana a treia singular)

De exemplu:
— “Do I have lunch at 2 p.m?” / Have I got lunch at 2 p.m?“ = Se utilizează have pentru că acest exemplu reprezintă o acțiune.
— “Have I got a car?” = Se utilizează have got pentru că este caz de posesie a ceva în prezent.

NOTĂ: Have este, de asemenea, folosit ca un verb auxiliar în anumite timpuri pentru a vorbi despre acțiuni. Nu putem folosi Have got pentru aceasta.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License