Adverbele de frecvență

Adverbs

Adverbele [Adverbs] sunt lexemele care funcționează ca modificatori ai propoziției, pentru subordonate sau alte elemente ale subordonatei. Ele pot oferi o gamă largă de informații.

Adverbele folosite pentru a oferi informații despre frecvența unui eveniment se numesc Adverbele de frecvență [Adverbs of frequency].

Adverbele de frecvență sunt de obicei poziționate după verbele auxiliare to be sau to have, și înaintea altor verbe.

Pozițiile lor sunt:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Principalele verbe de frecvență sunt: neverrarelysometimesoftenusually și always.

 • I always go to class.
 • I never lost control.
 • He often seems to be tired.
 • I rarely go to the dentist.
 • He sometimes buys the daily newspaper.
 • I usually go to school on time.

Adverbele de frecvență se folosesc pentru a oferi informații despre frecvența a ceva. Cele mai importante adverbe de frecvență sunt:

 • Always (tot timpul);
 • Never (niciodată);
 • Often (des);
 • Rarely (rar);
 • Sometimes (ocazional,dar nu des sau mereu);
 • Usually (de cele mai multe ori).

 Adverbele care pot da informații despre frecvența unui eveniment sunt numite Adverbe de frecvență [Adverbs of frequency].

Cele mai importante adverbe de frecvență sunt: alwaysneveroftenrarelysometimes și usually.

Pozițiile lor în propoziție sunt:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

De exemplu:
— “I’m always at school in the morning.” = Acțiunea este exprimată de verbul to be (întotdeauna după it).
— “always go to school in the mornings.” = Acțiunea este exprimată de verbul to go (întotdeauna înaintea lui it).

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book