Unit 8.1

Adverbs of Frequency

Introduction

Prilozi [adverbs] su riječi koje funkcioniraju kao modifikatori rečenica i rečeničnih dijelova. Pružaju širok spektar informacija.

Prilozi učestalosti [adverbs of frequency] se koriste za davanje informacija o tome koliko se često neka radnja ponavlja.

Form

Prilozi učestalosti obično dolaze iza pomoćnih glagola to be ili to have te ispred drugih glagola.

Struktura ovisno o položaju u rečenici:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Glavni prilozi učestalosti su: neverrarelysometimesoftenusually i always.

Example

 • I always go to class.
 • I never lost control.
 • He often seems to be tired.
 • I rarely go to the dentist.
 • He sometimes buys the daily newspaper.
 • I usually go to school on time.

Use

Prilozi učestalosti se koriste za davanje informacija o tome koliko se često nešto ponavlja. Glavni prilozi učestalosti su:

 • Always (uvijek);
 • Never (nikad);
 • Often (često);
 • Rarely (rijetko);
 • Sometimes (ponekad);
 • Usually (uobičajeno).

Summary

Prilozi učestalosti [adverbs of frequency] pružaju informacije o učestalosti neke radnje.

Glavni prilozi učestalosti su: always, neveroften, rarelysometimes i usually.

Struktura ovisno o položaju u rečenici:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Naprimjer:
— “I’m always at school in the morning.” = Radnja je opisana glagolom to be (always dolazi iz njega).
— “always go to school in the mornings.” = Radnja je opisana glagolom to go (always dolazi prije njega).

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

More exercises

Exercises


Licenca