Unit 4.1

Definite Articles


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Članovi [articles] su riječi koje određuju imenice te pripadaju grupi riječi zvanoj determinatori. Postoje dvije vrste članova: neodređeni i određeni.

Određeni član [definite article] koristimo za određivanje specifične stvari.

Form

Određeni član dolazi ispred pridjeva, imenica ili imenskih fraza. Može se koristiti sa imenicama u jednini i množini.

Postoji samo jedan određeni član koji dolazi ispred imenica: the.

Example

 1. Stvari spomenute ranije
  • There is a dog in your garden. The dog is hungry.
 2. Određena mjesta, zgrade, prijevozna sredstva, usluge
  • The train station is next to my house.
  • The shop will be closed tomorrow.
  • The bus leaves in five minutes.
  • Everyday I listen to the radio.
 3. Jedina stvar koja postoji
  • The Pope is visiting Germany next week.
 4. Imena država u množini
  • The Netherlands.
 5. Države koje u imenima sadrže: kingdom, republic ili states
  • The United Kingdom, The Czech Republic, The United States.
 6. Planinski lanci, oceani, rijeke i skupine otoka
  • The Alps, The Pacific Ocean, The Nile, The Azores.
 7. Obiteljska imena u množini
  • The Jacksons lived in Texas for 10 years.
 8. Ispred pridjeva u superlativu
  • Pizza is the most delicious food in the world!
 9. Novine
  • The New York Times.
 10. Glazbeni instrumenti
  • I play the piano.

Use

Određeni član koristimo za određivanje specifične stvari koja je već poznata govorniku i sugovorniku.  Određeni član koristimo ispred:

 1. Stvari spomenutih ranije (da bi izbjegli ponavljanje);
 2. Određenih mjesta, zgrada, prijevoza, usluga;
 3. Stvari koje postoje samo u jednom primjerku (the sun, the moon, the sky…);
 4. Imena država u množini;
 5. Država koje u imenima sadrže: kingdom, republic ili states;
 6. Planinskih lanca, oceana, rijeka i skupina otoka;
 7. Obiteljskih imenima u množini;
 8. Ispred pridjeva u superlativu;
 9. Novina;
 10. Glazbenih instrumenata.

Summary

Određeni član [definite article] the je determinator koji se koristi za određivanje specifične stvari. Dolazi ispred imenica ili pridjeva.

Naprimjer:
— “I think the dog is hungry.” = Koristimo the za određivanje jedne specifične stvari.
♦ “There is a dog in your garden.” = Koristimo a/an za određivanje nespecifične stvari.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Suradnici

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licenca