- English Grammar A1 Level for Croatian speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-hr -

Definite Articles

Introduction

Članovi [articles] su riječi koje određuju imenice te pripadaju grupi riječi zvanoj determinatori. Postoje dvije vrste članova: neodređeni i određeni.

Određeni član [definite article] koristimo za određivanje specifične stvari.

Form

Određeni član dolazi ispred pridjeva, imenica ili imenskih fraza. Može se koristiti sa imenicama u jednini i množini.

Postoji samo jedan određeni član koji dolazi ispred imenica: the.

Example

 1. Stvari spomenute ranije
  • There is a dog in your garden. The dog is hungry.
 2. Određena mjesta, zgrade, prijevozna sredstva, usluge
  • The train station is next to my house.
  • The shop will be closed tomorrow.
  • The bus leaves in five minutes.
  • Everyday I listen to the radio.
 3. Jedina stvar koja postoji
  • The Pope is visiting Germany next week.
 4. Imena država u množini
  • The Netherlands.
 5. Države koje u imenima sadrže: kingdom, republic ili states
  • The United Kingdom, The Czech Republic, The United States.
 6. Planinski lanci, oceani, rijeke i skupine otoka
  • The Alps, The Pacific Ocean, The Nile, The Azores.
 7. Obiteljska imena u množini
  • The Jacksons lived in Texas for 10 years.
 8. Ispred pridjeva u superlativu
  • Pizza is the most delicious food in the world!
 9. Novine
  • The New York Times.
 10. Glazbeni instrumenti
  • I play the piano.

Use

Određeni član koristimo za određivanje specifične stvari koja je već poznata govorniku i sugovorniku.  Određeni član koristimo ispred:

 1. Stvari spomenutih ranije (da bi izbjegli ponavljanje);
 2. Određenih mjesta, zgrada, prijevoza, usluga;
 3. Stvari koje postoje samo u jednom primjerku (the sun, the moon, the sky…);
 4. Imena država u množini;
 5. Država koje u imenima sadrže: kingdom, republic ili states;
 6. Planinskih lanca, oceana, rijeka i skupina otoka;
 7. Obiteljskih imenima u množini;
 8. Ispred pridjeva u superlativu;
 9. Novina;
 10. Glazbenih instrumenata.

Summary

Određeni član [definite article] the je determinator koji se koristi za određivanje specifične stvari. Dolazi ispred imenica ili pridjeva.

Naprimjer:
— “I think the dog is hungry.” = Koristimo the za određivanje jedne specifične stvari.
♦ “There is a dog in your garden.” = Koristimo a/an za određivanje nespecifične stvari.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.