Unit 4.1

Noteiktie artikuli


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Artikuli [articles] ir vārdi, kas apzīmē lietvārdus, viņi pieder pie vārdu grupas ar nosaukumu determinatīvi [determiners]. Galvenokārt ir divi artikulu veidi: nenoteiktie [indefinite] un noteiktie [definite].

Noteiktus artikulus [definite articles] izmanto, lai runātu par noteiktām lietām.

Form

Noteiktus artikulus parasti liek pirms īpašības vārdiem un lietvārdu frāzēm. Noteiktus artikulus var lietot gan ar vienskaitļu, gan daudzskaitļu lietvārdiem.

Ir tikai viens noteikts artikuls, kuru lieto pirms lietvārdiem: the.

Example

 1. Iepriekš pieminētās lietas
  • There is a dog in your garden. The dog is hungry.
 2. Noteiktas vietas, ēkas, transportlīdzekļi, pakalpojumi
  • The train station is next to my house.
  • The shop will be closed tomorrow.
  • The bus leaves in five minutes.
  • Everyday I listen to the radio.
 3. Vienīgās lietas
  • The Pope is visiting Germany next week.
 4. Valstu nosaukumi daudzskaitlī
  • The Netherlands.
 5. Valsts ar sekojošiem vārdiem nosaukumos: karaliste, republika vai savienotās valsts
  • The United Kingdom, The Czech Republic, The United States.
 6. Kalnu grēdas, okeāni, upes un salu grupas
  • The Alps, The Pacific Ocean, The Nile, The Azores.
 7. Uzvārdi daudzskaitlī
  • The Jacksons lived in Texas for 10 years.
 8. Vispārīgās pakāpes īpašības vārdi
  • Pizza is the most delicious food in the world!
 9. Laikraksti
  • The New York Times.
 10. Mūzikas instrumenti
  • I play the piano.

Use

Noteikto artikulu izmanto, lai runātu par noteiktām lietām, kuras ir pazīstamas gan runātājam, gan sarunas biedram. Noteikto artikulu izmanto, kad runā par:

 1. Iepriekš pieminētām lietām (lai izvairīties no atkārtošanas);
 2. Noteiktām vietām, ēkām, transportlīdzekļiem, pakalpojumiem;
 3. Vienīgām lietām (the Sun, the Moon, the sky…);
 4. Valstu nosaukumiem daudzskaitlī;
 5. Valstīm ar sekojošiem vārdiem nosaukumos: karaliste, republika vai savienotās valsts;
 6. Kalnu grēdām, okeāniem, upēm un salu grupām;
 7. Uzvārdiem daudzskaitlī;
 8. Vispārīgās pakāpes īpašības vārdiem;
 9. Laikrakstiem;
 10. Mūzikas instrumentiem.

Summary

Noteiktais artikuls [definite article] the ir noteicējs, kuru izmanto, lai runātu par noteiktām lietām. To lieto pirms lietvārdiem un īpašības vārdiem.

Piemēram:
— “I think the dog is hungry.” = Izmantojam the, lai runātu par noteiktu priekšmetu.
♦ “There is a dog in your garden.” = Izmantojam a/an, lai runātu par nenoteiktu priekšmetu.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence